Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
 Projektem ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji podporujeme snahu vést nejmladší generaci k udržitelnému způsobu života a kladnému vztahu k přírodě i krajině. Zaměřujeme se převážně na projekty, které děti realizují venku v přírodě. Tam mohou své teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích, uplatnit v praxi. Aktivity v terénu považujeme za důležité a převážná část projektů se zaměřuje na výzkumné práce, pozorování živočichů a rostlin, péči o přírodní zajímavosti, poznávání ekosystému lesa nebo analýzu a hledání řešení regionálních problémů. Snažíme se podpořit samostatnou aktivitu dětí, vítáme projekty, které zapojují více subjektů jako jsou například rodiče či veřejnost a zohledňujeme i akce s delší časovou návazností. Doposavad jsme za 19 let tohoto programu pomohli celkem 246 projektům celkovou částkou 3 103 949 Kč.

Realizace celého projektu je závislá na prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Budeme velice rádi, pokud pokračování ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji podpoříte i vy. Celkový rozpočet činí
205 000,- Kč, z čehož naše nadace podpoří odhadem 15–20 projektů škol a organizací pracujících s mládeží částkou cca 200 000 Kč a byli bychom velice vděčni, pokud byste nám s financováním projektu pomohli. S žádostí o dar se obracíme na vícero subjektů a věříme, že se nám na realizaci projektu podaří potřebné prostředky sehnat. I dar v řádu tisíci korun je pro nás velice cenný a našemu snažení velmi pomůže. Školy a spolky se na projektu spolupodílí povětšinou dobrovolnickou prací svých zaměstnanců a členů. Prostředky na část spolufinancování máme připravené i ve vlastním rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že kvalitní projekty, které budeme moci i díky Vám podpořit, ocení řada škol, dětí a potažmo i jejich rodičů.

 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu