Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji

Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

 Domníváme se, že nedílnou součástí ochrany přírody je také kultivace vztahu veřejnosti k přírodě a kde začít jinde než u mladé generace. Z tohoto důvodu již šestnáct let podporujeme školy a organizace pracující s mládeží k aktivnímu ekologicko-výchovnému vzdělávání. Doposavad jsme pomohli celkem 194 projektům celkovou částkou 2 532 850,- Kč. Každoročně motivujeme školy a organizace pracující s mládeží k vytváření vlastních projektů ekologické výchovy. Jsme si však vědomi, že prostředků na realizaci těchto aktivit se školám často nedostává a pomáháme tedy těmto institucím také finančně. Každý rok se sejde velké množství dobrých nápadů, ale vzhledem k omezeným finančním možnostem, můžeme vybrat jen některé z nich. Naše spolupráce s odborníky z řad ekologů i pedagogů zaručuje, že jsou podpořeny pouze ty nejkvalitnější. Přednost je dávána projektům zaměřujících se na výzkumné práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa nebo regionální problémy. Upřednostňujeme také projekty zapojující více subjektů a s delší časovou návazností. Bez naší finanční podpory by byly tyto projekty jen obtížně realizovatelné a právě zde se obracíme s žádostí o finanční podporu na širokou veřejnost i místní společnosti. Dary získáváme od vícero subjektů a po dobré zkušenosti z minulosti věříme, že se nám opětovně povede potřebné prostředky postupně poskládat. Tedy i dar v řádech několika sto či tisíci korun je pro nás velice cenný a budeme za něj rádi. Celkové náklady činí cca 190 000,- Kč, což je naše cílová částka, kterou bychom rádi letos na tento projekt získali. Jsme přesvědčeni, že kvalitní projekty, které budeme moci i díky Vám podpořit, ocení řada škol, dětí a potažmo i jejich rodičů.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu