CZ / EN

Spolek pro Duhovku


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Stipendia

Duhovku v tuto chvíli navštěvuje 40 studentů se sociálními stipendii, která byla doposud hrazena pouze z prostředků manželů Janečkových. Díky stipendiím zůstává Duhovka různorodá a pestrá. Děti, jejichž rodinné zázemí nedovoluje hradit školné v plné výši, jsou pro zdravé a reálné prostředí Duhovky velkým přínosem. Duhovka chce již od samého počátku zůstat otevřená a vstřícná. Cílem je zvýšit počet studentů o 10.

Stipendia

"Dítě je nadějí i příslibem pro lidstvo". Marie Montessori
161 000 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek pro Duhovku
V roce 2017 přibyl do duhovkové rodiny další člen: Spolek pro Duhovku.
Účelem spolku je podpora práce s dětmi a mládeží, učiteli a dalšími vychovateli v institucích patřících do vzdělávací skupiny Duhovka Group, a.s. Duhovka chce svým dětem dávat nejen kvalitní česko-anglickou montessori výuku, ale i komplexní, multikulturní a sociálně různorodé, zkrátka inspirativní prostředí. Způsoby, jakými je možné přispět, je mnoho - dobrovolnictvím, svými odbornými znalostmi, hmotným či finančním darem. Budeme rádi, pokud svou účastí přispějete k vytváření a růstu duhovkových škol.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu