Hope4kids, z.s.


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Naděje pro mladou generaci ČR

Naše poslání je přinášet pozitivní hodnoty a dobrý základ do života mladé generaci ČR.

vybíráme od 16.5.2019
1 000 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jakým způsobem přinášíme pozitivní hodnoty a dobrý základ do života mladé generace?

ETICKÉ DÍLNY® - SMĚROVKA DO ŽIVOTA MLADÝCH
Jedná se o certifikované programy všeobecné primární prevence, které nabízejí propojení školního vzdělávacího programu Osobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými riziky. V dětech a dospívajících mají  rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti. Systematická a dlouhodobá spolupráce se školou umožňuje získat důvěru žáků a během programů rozkrývat daná témata, diskusemi jít až k jádru problémů a zamýšlet se nad životními hodnotami a vlastním směřováním.

DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ
Programy ze série Duchovní dědictví jsou vzdělávací programy, zaměřené na významné osobnosti či události v dějinách našeho národa, které dodnes ovlivňují kulturní směřování naší země.
Programy Hus, jak ho neznáte, O Bibli bez nudy, Staleté kořeny a Komenský 2020 mají vždy kromě vzdělávací složky také přesah do životů dětí dnes.

WEBPORADNY
Pro žáky, kteří se účastnili preventivních programů Etické dílny® či programů Duchovní dětitsví, nabízíme jako návaznou nabídku kontaktu webporadny.
Žáci tak mohou reagovat na proběhnutý program a obrátit se na nás s konkrétním dotazem, problémem, o kterém se ostýchali hovořit během programu.

Každy dar je investice do zdravé mladé generace, která je budoucností naší země - společně dokážeme více.


90 sekund o nás:


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Je mi ctí podpořit tak kvalitní preventivní program s certifikátem od MŠMT.

Veronika Tichá