Centrum Dialog, o.p.s.


Vzdělávání a výzkum Rozvojová spolupráce

Centrum Dialog: Knihy do knihoven

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vše může změnit jedna kniha a kolik šancí na lepší život může dát? Cílem našeho projektu "Knihy do knihoven" je vybavit keňské a guinejské školní knihovny alespoň tisícovkou knih a poskytnout je nejen studentům škol, ale i široké veřejnosti. Startujeme 23. dubna při příležitosti Světového dne knihy a naším cílem je vybrat alespoň 50 000 Kč. Jdete do toho s námi?

vybíráme od 23.4.2019

Knihy do knihoven

61 000 Kč
vybráno 122 % z 50 000 Kč

přispělo

59 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Římský filozof Seneca řekl, že „kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“ V některých oblastech Afriky, v zemích kde Centrum Dialog působí, je však dostupnost knih nízká a představují nadstandard.

Pojďme to společnými silami změnit!

Zvládnutí čtenářství dává dětem z rozvojových zemí šanci na lepší a úspěšnější život.

1 KNIHA V KNIHOVNĚ = 100 ŠANCÍ (jde z ruky do ruky)
Jak ale vypadá přístup ke knihám v Keni a Guineji, zemích kam soustředíme naše projekty?

Keňa

Veřejné knihovny existují v Keni již od 18. století, ale byly málo vybavené a přístupné pouze Evropanům a Asiatům. První veřejná knihovna, která umožňovala vstup místnímu obyvatelstvu, vznikla až v roce 1903 v Mombase a její součástí byl také prostor, kde si mohli lidé číst nebo studovat. Druhá veřejná knihovna vznikla v hlavním městě Nairobi v roce 1931, ale až v roce 1960 byla zpřístupněna místním obyvatelům. Po získání nezávislosti pak keňská vláda založila Keňskou národní knihovnickou službu, která je přístupná všem bez rozdílu. V rámci této služby v Keni existuje 62 knihoven. Toto číslo je opravdu malé, když vezmeme v potaz, že země má rozlohu 580 tisíc km² a 50 milionů obyvatel. Proto zde hrají opravdu velmi důležitou roli komunitní knihovny, které zakládají neziskové organizace, či místní obyvatelé skrz místní komunitní organizace.

A Guinea?
 

Podle OSN bylo v roce 2014 v Guineji pouze 32 % dospělého obyvatelstva gramotných, řadí se tak k zemím s nejnižší gramotností na světě.
Guinea má problém s poskytováním kvalitního vzdělání svým občanům, chybí zde zdroje, materiály, ale také učitelé. Vzdělávání probíhá ve špatných a chudých podmínkách, a ani výukové metody nejsou vhodné. Proto je pro zemi do budoucna nutné, aby měli mladí lidé přístup k informacím, ke knihám a elektronickým zdrojům, aby se rozvíjela celá komunita a tím i země.

Guinejská národní knihovna se nachází v hlavním městě Conakry a byla založena v roce 1958, tedy v roce, kdy Guinea získala nezávislost. Knihovna vznikla přejmenováním původní francouzské koloniální  knihovny. Nebyla ale novou vládou Lansany Contého podporována a po dvou letech od nástupu vlády, tedy v roce 1986, byla uzavřena. Za knihovnu ale několik desetiletí bojoval její současný ředitel, Dr. Cheick Sylla Baba, který se zasloužil o její znovuotevření v roce 1998.
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Knih není nikdy dost,pro nikoho :-).Ať to vyjde!!!

Monika Pešáková
1 000 Kč

Má to cenu!

Alena Chládková
1 000 Kč

Přejeme radostnou přítomnost s krásnou knihou.

Marcela Serynová

Díky za skvělý nápad! Rád jsem přispěl na dobrou věc.

Jiří Shameti
2 000 Kč