Prázdné domy z. s.


Kultura, umění a historie Filantropie a dobrovolnictví

Zachraň kapli!

Pomozte nám zachránit unikátní beuronskou kapli Panny Marie Bolestné pod Barrandovským mostem, která vznikla v r. 1847 přestavbou skladiště střelného prachu a po r. 1900 byla upravena v unikátním beuronském stylu emauzskými benediktiny. Dnes se však nachází v havarijním stavu.

vybíráme od 3.5.2019
12 300 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Beuronská umělecká škola byla založena na konci 19. století benediktiny v beuronském arciopatství u Sigmaringenu v jižním Německu. Když byli mniši z Beuronu roku 1880 vypuzeni z důvodu tzv. církevního boje kancléře Bismarcka, přesídlili na pozvání kardinála Schwarzenberga do Emauzského kláštera v Praze, kde působili do roku 1918. S nimi přišlo i beuronské umění, které se otisklo do naší kaple. Autorem mozaikové výzdoby na vchodem byl přední český mozaikář Viktor Foerster.


Kaple začala sloužit svému účelu v r. 1903, kdy zde byla poprvé sloužena mše. V současnosti je však zchátralá a vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Pozemek s kaplí v nedávné době změnil majitele, od kterého jsme získali kapli do pronájmu na 10 let a společně ji postupně opravíme. Během léta budeme pořádat první brigádu (datum bude ještě upřesněno), kdy odhalíme střechu kaple, zhodnotíme její stav a po konzultaci s památkáři navrhneme způsob opravy.
Stav v r. 2011. Zdroj: Wikipedie, autor: ŠJů

Zatím netušíme, kolik to bude stát, náklady budou ale určitě vysoké, proto budeme rádi za každý příspěvek.
Aktuální stav v květnu 2019

Již nyní Vás zveme na setkání u kaple v neděli 22. září v 10 hod, kdy bude na místě po dlouhých letech opět sloužena mše svatá.  Více info zde: https://www.facebook.com/events/319340819001629/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Celý život jezdím okolo a rád jí uvidím v lepším stavu. Díky.
500 Kč
Jsme společenství rodin od sousední kapličky sv. Bartoloměje (přes Vltavu v Hodkovičkách).
Rádi opravu kaple budeme podporovat.
společenství Úterníci
2 100 Kč