Maltézská pomoc, o. p. s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Úprava prostor Maltézské pomoci pro poskytování služeb rodinám s dětmi v Uherském Hradišti

Jeden z důležitých momentů pomoci rodičům nacházejícím se v tíživé životní situaci např rozvodové řízení nebo po rozvodu jsou tzv asistované kontakty, jejichž poskytování zabezpečuje také Maltézská pomoc v Uherském Hradišti. Chceme aby se u nás při jednání s rodiči cítily dobře také děti, proti chceme vybudovat malý dětský koutek: vymalovat kancelář, vyzdobit zdi dětskými kresbami, pořídit dětský nábytek, hry a stavebnice pro děti.

vybíráme od 3.4.2019
10 000 Kč
vybráno 100 % z 10 000 Kč

přispělo

13 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Sbírka je cílena na úpravy stávající nevyhovující místnosti, kde se jednání s klienty odehrávají. Naší snahou je vytvoření místa, kde bude možné s klientem důstojně jednat v rámci poskytování sociálních služeb a zároveň poskytnout zázemí dětem. 
Současná doba klade na rodiny s dětmi zvýšené nároky, které často nedokáží zvládnout a v různých oblastech života selhávají. Mohou se potýkat se ztrátou zaměstnání, bydlení, výchovnými a výukovými problémy svých dětí, finančními problémy. 

Prostředky budou využity na:
  • výmalbu kanceláře
  • výzdobu zdí dětskými kresbami
  • renovaci sedacích souprav
  • pořízení dětského nábytku a úložných prostor na hračky
  • pořízení her a stavebnic pro děti.

Naším cílem je napomoci získat rodinám znovu stabilitu a schopnost do budoucna své problémy řešit samostatně. Poskytování asistovaného kontaktu má navíc svá specifika – příjemný prostor je zde klíčový pro úspěšnost setkávání rodičů a dětí v náročné rozvodové či porozvodové situaci. Služba asistovaného kontaktu je v našem městě velmi potřebná, bohužel služeb, které jej rodinám poskytují, není mnoho. Naše centrum je schopno tyto služby nabídnout, avšak naše současné prostory k tomu nejsou vhodné. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu