Cesta domů, z.ú.


Hospicová a paliativní péče

Auto pro výjezdní službu Ambulance podpůrné a paliativní péče

Ambulance paliativní a podpůrné péče, jedna z nejmladších služeb Cesty domů, zažila v loňském roce nebývalý rozvoj - proběhlo celkem 240 ambulantních lékařských návštěv v domácnostech pacienta. V letošním roce očekáváme další nárůst zájmu o tuto službu a potřebujeme pro Ambulanci zajistit vlastní auto.

vybíráme od 15.3.2019
100 Kč
vybráno 0 % z 250 000 Kč

přispěl

1 člověk
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Ze služby Ambulance podpůrné a paliativní péče nejvíce těží lidé, které z kapacitních důvodů nezvládneme přijmout do hospicové péče, ale také lidé, jejichž zdravotní stav nevyžaduje 24hodinovou dostupnost lékaře a kterým i jednorázová návštěva lékaře (ať už v domácnosti nebo přímo v ambulanci) pomůže natolik, že rodina situaci zvládne a umírající dožije doma bez přesunu na nemocniční lůžko. 

Služba je určena nemocným, kteří trpí nevyléčitelným pokročilým nádorovým i nenádorovým onemocněním, které limituje délku jejich života a zároveň přináší různé obtíže a strádání, jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře. 

V drtivé většině případů jde o výjezd lékaře se sestřičkou, nebo se sociálním pracovníkem přímo k nemocnému domů. Nabízíme vyšetření lékaře, který na základě zdravotního stavu pacienta a s ohledem na jeho přání a možnosti pečujících navrhne další možné vhodné postupy. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu