Oblastní charita Hradec Králové


Hospicová a paliativní péče

Lůžkový hospic - Hradec Králové - Stěžery

Lůžkový hospic o kapacitě 15 lůžek bude součástí nového zařízení komplexní paliativní a hospicové péče, jehož výstavbu v současné době připravuje Oblastní charita Hradec Králové. Vzhledem ke svému poslání a již poskytované domácí hospicové péče na Královéhradecku reagujeme tak na potřebnost této služby vyjádřené mimo jiné i ve strategických materiálech Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradec Králové.

vybíráme od 6.3.2019

Podpořte projekt Lůžkového hospice

Lůžkový hospic o kapacitě 15 lůžek bude součástí nového zařízení komplexní paliativní a hospicové péče, jehož výstavbu v současné době připravuje Oblastní charita Hradec Králové.
2 000 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Zařízení bude kromě lůžkového hospice zahrnovat také ambulanci paliativní péče a stacionář, zázemí pro Domácí hospicovou péči, Poradnu hospicové péče a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jeho zprovozněním se zvýší dostupnost a kvalita poskytování odborné paliativní a hospicové péče nevyléčitelně nemocným, a vytvoří se vhodné podmínky pro jejich doprovázení i v posledním období života v domácím prostředí nebo ve specializovaném lůžkovém zařízení nezapomínajíc ani na jejich blízké. 

Zařízení bude umístěno v obci Stěžery díky zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, které v prosinci 2018 schválilo právo stavby a budoucí darovací smlouvu k pozemku. Investor v současné době soustřeďuje finanční prostředky ve výši 3 milionů korun na přípravu projektové dokumentace.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu