NaZemi, z. s.


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Práva korporací nemohou být nadřazena lidským právům

Postavme se společně korporátním privilegiím.

vybíráme od 28.1.2019
5 250 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Současné dohody o obchodu a investicích poskytují nadnárodním korporacím speciální rozsáhlá práva a přístup do paralelního justičního systému,  kde se tato práva snaží vymáhat. V rámci tohoto systému, tzv. ISDS, mohou korporace žalovat státy o obrovské částky, pokud mezi nimi dojde ke střetu zájmů a pokud mají pocit, že je vládní politiky připravují o zisk. Více informací se můžete dočíst zde.

Nejen státy, ale i jednotlivé oběti porušování lidských práv ze strany korporací mají jen malou šanci domoci se spravedlnosti.  Chceme proto,  aby vznikl globální systém, který by mohl nadnárodní společnosti přimět k odpovědnosti, pokud by svou činností porušovaly lidská práva či ničily životní  prostředí. Efektivním nástrojem, který by to řešil, je závazná smlouva pro byznys a lidská práva (UN Binding Treaty), jejíž návrh se právě formuje na úrovni OSN. Jde nám o to, aby Evropská unie a členské státy zaujaly kladný postoj k této smlouvě a aby se aktivně podílely na jejím vytváření.

Jsme součástí koalice více než 150 organizací, která v lednu 2019 spustila evropskou petici napříč 16 členskými státy Evropské unie, aby přiměla EU a vlády jejích členských států k ukončení korporátních privilegií.

Pokud i vy máte pocit, že práva korporací by neměla být nadřazena lidským právům, přispějte na naši činnost v této oblasti. 

Děkujeme!Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu