Nadace České spořitelny


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Darujme asistenta pro lidi se znevýhodněním

Přispějme společně na soběstačnost lidí s postižením, darujme jim možnost naučit se dovednostem potřebným pro samostatnější a plnohodnotnější život!

vybíráme od 14.1.2019
Důležitou součástí cesty za co nejplnohodnotnějším životem lidí s handicapem jsou osobní asistenti, kteří s nimi tráví čas a učí je potřebným dovednostem pro jejich soběstačnost. Přidejte se k nám! Darujme společně znevýhodněným lidem šanci na normální život!
120 458 Kč

přispělo

31 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Jako tým Agilních koučů České spořitelny chceme podpořit poslání a činnost společnosti FOSA, o.p.s., jejíž partnerem v programech Týden samostatnosti a Dialogy je Nadace České spořitelny již od roku 2014. V těchto programech Fosa nacvičuje s klienty různé dovednosti, učí se zde „fungovat“ bez podpory svých blízkých, hospodařit se svými penězi, obstarávat nákupy, připravovat si jídlo nebo se např. dopravit bezpečně z domova do svého zaměstnání.
Důležitou součástí cesty za co nejplnohodnotnějším životem všech klientů Fosy jsou osobní asistenti, kteří individuálně s klienty nacvičují potřebné dovednosti pro jejich soběstačnost. 
Fosa, o.p.s. usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění. Svým klientům poskytuje tři služby. V Podporovaném zaměstnávání jim pomáhá najít a následně udržet si práci na otevřeném trhu. Osobní asistenti během nácviku dovedností dochází s klienty na pracoviště, kde je učí vytvářet si postupy a návyky a poskytují jim podporu do chvíle, než práci zvládnou zcela sami. Ve službě Podpora samostatnosti učí asistenti klienty různým dílčím věcem, od cestování, uklízení, vaření, přes používání mobilního telefonu, až k navazování sociálních vazeb – opět až do té míry, kdy jsou samostatní. Třetí služba - Osobní asistence, poskytuje podporu lidem, kteří činnosti sami nezvládnou, ať už vinou handicapu, nebo stáří. Osobní asistenti v rámci této služby doprovázejí klienty k lékaři, pomáhají jim s péčí o domácnost, oblékáním, s osobní hygienou, nebo s nimi tráví volný čas. 


Přidejte se k nám! Darujme společně znevýhodněným lidem šanci na normální život!
Každou korunu, kterou darujete, Nadace České spořitelny hned zdvojnásobí a proto prosíme sdílejte naši výzvu dál na sociálních sítích mezi své kamarády a blízké.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děláte skvělou práci:)

Lucka
300 Kč

Výtěžek z charitativního čtení projektu Pomáháme poezií.

Lenka Šumanová
2 150 Kč