Maltézská pomoc, o. p. s.


Aktuálně - spolu proti Koronaviru Regionální a komunitní rozvoj

Program Pomoc lidem v sociální nouzi

Program Pomoc lidem v sociální nouzi slouží k podpoře lidí bez domova a lidí ohrožených sociálním vyloučením. Snažíme se je pozitivně motivovat a provázet v jejich těžké životní situaci tak, aby byli následně schopni samostatně řešit svoji sociální situaci, a tím se navracet zpět do většinové společnosti. Nyní v době pandemie pomáhá naše sociální pracovnice v terénu 24/7 a je přítomna s klienty v jejich dočasném ubytování.

vybíráme od 14.1.2019
2 202 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nyní v době pandemie pomáhá naše sociální pracovnice v terénu a je 24/7 přítomna s osobami bez domova v jejich dočasném útočišti.

Zvláště v zimních měsících potřebují lidé bez střechy nad hlavou naši pomoc a podporu, aby byli schopni toto období zvládnout ve zdraví, a mohli tak dále pracovat na zlepšení své
životní situace.
Každému člověku se věnujeme individuálně, tak jak jeho situace vyžaduje. Doprovázíme ho na potřebné instituce, např. na úřad práce, azylový dům či noclehárnu, a tím ho učíme
správným vzorcům chování. Respektování lidské důstojnosti každého člověka a lidský a jedinečný přístup k němu je základním pilířem našeho Programu.

Co děláme? 
- podporujeme klienta v uspořádání základních osobních záležitostech (vyřízení OP, RL, evidence na ÚP, apod.) 
- motivujeme a podporujeme klienta v procesu začleňování zpět do společnosti 
- podporujeme klienta při uplatnění na trhu práce 
- podporujeme a motivujeme klienta při zvyšovaní svých kompetencí a znalostí (seznamujeme klienta s jeho právy a povinnostmi, zvyšujeme jeho samostatnost formou nácviků jednání či doprovodu klienta na různé instituce) 
- podporujeme klienta v řešení jeho dluhové situace (motivujeme klienta k řešení dluhů, zvyšujeme jeho finanční gramotnost, zmapujeme jeho dluhovou situaci, pomůžeme s jednáním s věřiteli a sestavením splátkového kalendáře) 
- podporujeme klienta při hledání ubytování (podpora při sepsání žádosti do azylového domu, vysvětlení pravidel azylového bydlení, doprovod na ubytovnu, podnájem) 
- poskytneme klientovi návazné služby

Pro koho je naše služba? 
- osoby bez přístřeší 
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
- osoby v krizi
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu