Kolpingovo dílo České republiky z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Centrum primární prevence Spektrum

Realizujeme programy školské primární prevence na školách pro třídní kolektivy na Žďársku a Havlíčkobrodsku, a tím přispíváme k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování. Programy probíhají dvakrát během školního roku, vždy tři vyučovací hodiny a pracujeme s celým třídním kolektivem. Cílem je předejít vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí a mládeže.  Snažíme se poskytnout školám a školským zařízením kontinuální práci se třídou během celé docházky a zaměřujeme se na co nejširší oblast problémů a témat, což se díky deseti propracovaným programům s různými tématy daří.

vybíráme od 7.12.2018
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu