Pro Dialog, z.s.


Děti, mládež, rodina

Dobrá hodinka

Pomáháme rodinám překonávat dlouhodobá, těžká a konfliktní období rozchodu (rozvodu) rodičů. Přejeme si, aby všichni členové rodiny získali naději na nový začátek, aby mohli nalézt novou perspektivu. A to nejde hned. Změna se děje po krůčcích. Každá hodina je důležitá, Dobrá, a stojí za to ji podpořit.

Na Dobrou hodinku

Hodina práce s rodinou na cestě k Dobrému rodičovství při dlouhodobě konfliktním rozvodu či rozchodu rodičů, hodina pro klidné dětství jejich společných dětí.
510 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

PROČ PRÁVĚ DOBRÁ HODINKA?


Většina rodin, se kterými pracujeme, potřebuje více než půl roku času a více než 30 hodin poradenských hodin.

Práce s rodinou u nás má mnoho podob. Od odborných individuálních konzultací, přes poskytování tzv. facilitovaných kontaktů (umožňujeme setkávání rodiče s dítětem, který nemá dítě v péči, a asistujeme při předávání dítěte mezi rodiči) až po mediační a restorativní formáty - těmi zprostředkováváme komunikace mezi rodiči, kteří chtějí nalézt mezi sebou dohodu o tom, jak budou po rozchodu pečovat o dítě.

Pracujeme s dospělými i s dětmi, podle jejich aktuálních potřeb, a práce s rodinou se odehrává ve spolupráci s OSPODy, soudy a s dalšími organizacemi.

Částkou 500 Kč doplníte celkový náklad na hodinovou práci s rodinou, který odpovídá částce 3.000 Kč. Větší část každé hodiny je financována ze státních dotací a dalších grantů. Ale jen díky vám bude každá Dobrá hodinka kompletní. Děkujeme 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu