Online encyklopedie migrace


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

Tvorba nových odborně-výkladových hesel

Krátká odborně-výkladová hesla píší akademici nebo studenti pod jejich vedením. Jejich úkolem je přiblížit migrační situaci ve vybraných regionech světa, případně nabídnout široký kontext migrace (teorie, historie, kulturní souvislosti apod.). Po zpracování hesel k Blízkému východu se nyní chceme zaměřit na emigraci z východní Evropy a téma migrace v zemích V4. Hesla dále nabízíme novinářům jako doprovod jejich zpráv přes hypertextové odkazy a učitelům středních škol formou nových metodik pro vlastní výuku . Náklady na tvorbu 1 akademického hesla jsou 1500 Kč (autorský honorář, koordinace tvorby a redakce), na tvorbu 1 akademicky garantované metodiky tvoří 2000 - 3000 Kč a na větší měsíční informační "kampaň" k souboru hesel 10 000 Kč.

vybíráme od 18.11.2018

Chci podpořit tvorbu nových hesel:

Krátká odborně-výkladová hesla píší akademici nebo studenti pod jejich vedením. Jejich úkolem je přiblížit migrační situaci ve vybraných regionech světa, případně nabídnout široký kontext migrace (teorie, historie, kulturní souvislosti apod.). Po zpracování hesel k Blízkému východu se nyní chceme zaměřit na emigraci z východní Evropy a téma migrace v zemích V4.
600 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Online encyklopedie migrace je novým internetovým vzdělávacím projektem, který vytváří nezisková organizace Online encyklopedie migrace, z.s. v úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou, a postupně také dalšími evropskými univerzitami.

Pomocí interaktivní mapy světa a krátkých odborně-výkladových hesel psaných akademiky nabízíme široké veřejnosti základní orientaci v současné migraci ve světě. Přibližujeme příčiny a dopady různých migrací, tedy situaci v jednotlivých vybraných regionech světa.

www.encyclopediaofmigration.org
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu