Magdaléna, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Zdraví

Dejme dodávku do Davida! - Veřejná sbírka prodloužena do 31. 12. 2019.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí v Praze a Středočeském kraji a poskytuje ucelený systém zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých druhů látkových i nelátkových závislostí. Naše preventivní programy pro žáky absolvovalo přes deset tisíc dětí, ambulantními léčebnými programy prošlo tisíce závislých a jejich bližních, stovky klientů se léčily v terapeutické komunitě, která pro ně představovala mnohdy jediné možné východisko, jak se zbavit závislosti a najít nový smysl života.

Chci podpořit Magdalénu, o.p.s.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Díky dodávce zajistíme hlavně snadnější zásobování a mobilitu klientů naší terapeutické komunity. Jde například o pravidelné zátěžové akce, kdy si klienti zkouší, co vše reálně vydrží a také si užijí společný čas, a to nad obvyklý rámec terapie. Aktivity bychom tak mohli snáze rozšířit i na vzdálenější místa, oproti stávajícímu stavu, kdy je většina z nich realizována v nejbližším okolí. Dodávka nám zásadně pomůže být včas a jednodušeji tam, kde právě potřebujeme být. Kromě dalšího bychom mohli snáze organizovat akce, na kterých veřejnosti nabízíme výrobky z keramické a truhlářské dílny, med, vánoční věnce a jiné naše vlastnoruční výrobky.

K 11. 7. 2019 je na transparentním účtu 246 625,59 Kč. Novou dodávku si tedy zatím pořídit nemůžeme.  Aktuální stav můžete sledovat zde: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/020036-0388061319/Magdalena,-o.p.s

Děkujeme všem našim dárcům, Vaší podpory si velice vážíme.

Dejte s námi dodávku do Davida! Veřejná sbírka byla prodloužena do 31. 12. 2019. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Šťastnou cestu!
Anna Třešňáková
300 Kč
Ať žijou zátěžáky!
Dárce
300 Kč
To dáte! 😉