Škola v ráji, z. s.


Děti, mládež, rodina Filantropie a dobrovolnictví

Podpora talentovaných studentů - "stipendia"

UMOŽNĚTE TALENTOVANÝM DĚTEM STUDOVAT NA KVALITNÍCH ŠKOLÁCH. Na Lomboku se často setkáváme s velmi talentovanými a snaživými dětmi, jejichž rodina si nemůže dovolit školné na kvalitní škole. Rozhodli jsme se začít pomáhat formou "stipendií". Přidejte se k naší podpoře - je to jednoduché.

vybíráme od 11.10.2018
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V námi podporovaných kurzech se objevují velmi snaživé a talentované děti. Často jsou to právě děti z odlehlejších vesnic a neutěšených rodinných poměrů, které mají největší zápal pro učení. Na kvalitních školách se však platí školné, které si rodina nemůže dovolit. Proto jsme se rozhodli pomoci dětem získat kvalitní vzdělání a tak i vyhlídky na lepší budoucnost.

Roční studium dítěte na výběrové škole stojí 15.000 Kč. 

První studenty jsme začali podporovat na jaře roku 2018 a ve škole mají skvělé výsledky.

Vaše dary budou použity na školné a další výdaje spojené se studiem – nákup učebnic, školních potřeb apod. Umožní nám:
- podporovat stávající studenty
- nabídnout „stipendijní“ podporu i dalším dětem

Za vaše dary děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu