Děti patří domů, z. s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Podpora služeb pěstounským rodinám

Jak využijeme váš dar? 80 % na podporu služeb pěstounským rodinám, 20 % na provoz organizace. Z dlouhodobého hlediska je pro naši organizaci výhodnější pravidelná podpora. Můžeme tak lépe plánovat, připravovat a realizovat služby v dlouhodobém horizontu. Důležitý je pro nás však každý dar. Prohlédněte si naše výroční zprávy, abyste zjistili, jak společně s námi pomáháte rozvíjet náhradní rodinnou péči v České republice. Děkujeme.

vybíráme od 20.9.2018

Podpora služeb pěstounským rodinám

Jak využijeme váš dar? 80 % na podporu služeb pěstounským rodinám, 20 % na provoz organizace.
27 198 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pěstounská péče je nedocenitelná služba v pravém smyslu slova, služba dítěti, jeho rodičům, společnosti a státu. Dítěti je tak naplněno jeho právo vyrůstat v rodině, v láskyplném a bezpodmínečném prostředí. Provázení pěstounskou péčí je služba, kterou automaticky získává každá pěstounská rodina. Naše organizace Děti patří domů, z. s. pojímá provázení jako stěžejní prvek komplexní podpory celé pěstounské rodiny a propojení veškeré péče.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

dar

Miloslav Kopřiva
2 000 Kč