Amalthea z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Děti chtějí být s mámou a s tátou! Pojďte jim to s námi splnit ...

Už 15 let se nám daří pracovat na tom, aby děti nevyrůstaly v ústavech, ale v rodině – nejlépe ve vlastní a když to nejde, tak v náhradní. To je totiž právem každého dítěte.

Děti chtějí být s mámou a s tátou!

13 300 Kč
vybráno 4 % z 300 000 Kč

přispělo

9 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Už 15 let se nám daří pracovat na tom, aby děti nevyrůstaly v ústavech, ale v rodině – nejlépe ve vlastní a když to nejde, tak v náhradní. To je totiž právem každého dítěte.

Odvádíme 100% práci, ale náklady na naše služby se vzhledem ke grantovým pravidlům dají pokrýt jen ze 70%. Některé naše nutné a dokonce povinné náklady z grantů prostě hradit nejde...a to je tak trochu past pro všechny neziskovky jako jsme my.

Každoročně proto vynaložíme velké úsilí, abychom sehnali chybějících 30% financí – např. na povinný finanční audit projektů, na mzdy, telefonní a poštovní služby a další nezbytné náklady. To nám ubírá z času na práci s dětmi, kterým reálně hrozí, že budou od rodičů odebrány. A to rozhodně nechceme.

Letos potřebujeme získat ještě 300.000 Kč.

Právě Váš příspěvek pomůže! Buďte součástí projektu, díky němuž mohou děti vyrůstat spokojeně se svou rodinou. Aktuálně poskytujeme naše služby 118 vlastním a 122 náhradním rodinám v Pardubickém kraji – celkem 488 dětem.


Amalthea z.s.  je nestátní nezisková organizace působící v Pardubickém kraji. Poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Amalthea nabízí vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost a zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe. Cílem organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. www.amalthea.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu