Beleco, z.s.


Životní prostředí Zvířata

Losos na divoko

Přispějte na návrat lososa do našich řek. Losos obecný patřil do konce 19. století k běžným druhům v českých řekách. Lososi táhli na naše území Labem a Odrou do mnoha přítoků, kde probíhalo jejich tření. Tah lososů ustal ve 30. a 40. letech 20. století vlivem znečištění a hlavně znepřístupněním trdlišť výstavbou neprostupných migračních bariér. Od roku 1997 probíhá v ČR repatriační program, jehož cílem je návrat lososů do našich řek. Náš tým v rámci tohoto programu vyvíjí nejvhodnější způsob inkubace (líhnutí potěru z jiker) tak, aby dospělé ryby našly cestu zpátky domů. Metoda inkubace jiker zajistí správný vývoj plůdku přímo v mateřském toku a dostatečnou vazbu na toto prostředí díky tzv. homingu, vlastnosti, která pomáhá dospělým rybám v navigaci při návratu za účelem rozmnožování.

vybíráme od 14.11.2018

LoSOS - inkubuj s námi

Nepotkávejte lososy jenom v chladících pultech supermarketů a pomozte nám s jejich návratem do českých řek. Děkujeme a přejeme Vám, abyste se spolu s námi mohli v budoucnosti těšit z lososů připlouvajících zpět z moře.
35 100 Kč

přispělo

17 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Losos ve volné přírodě prožívá pozoruhodný život. Líhne se z jiker na horních tocích divokých řek. Zde pak prožije první dva roky svého života. Poté odplouvá na dlouhou cestu do moře, kde má k dispozici mnohem více potravy. Po dosažení dospělosti se vydává na dlouhou cestu zpět do míst, kde se narodil. Zde dá základ nové generaci. Cestu do moře a zpět může za svůj život několikrát zopakovat.

Na cestě číhá řada nebezpečí a nástrah od hladových predátorů až po umělé překážky vybudované člověkem (jezy, hráze a zdymadla). Některé z nich se postupně daří odstraňovat nebo zajistit tak, aby rybám nebránily v jejich putování. Aby se však losos vrátil i do naší volné přírody, je nutné znovu založit několik generací, které vyrostou v našich řekách. Vědecké práce přitom dokazují, že největší šanci na úspěch má, když se ryba ve své „domovské“ řece vykulí už z jiker.

Není to ale tak jednoduché. Jikry musí mít kvalitní genetický původ (uměle chované ryby by neobstály), potřebují dostatečnou ochranu před predátory (s radostí by si na nich pochutnali třeba pstruzi) a musí být zajištěny proti dalším nepříznivým vlivům. Proto naši odborníci vyvíjejí a zkouší speciální boxy, které umožní bezpečné líhnutí nových generací lososí populace.

Projekt je částečně financován z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Cílem této dárcovské výzvy je shromáždit zbývající potřebné prostředky ve výši 773 170 Kč. Vybraná částka nám umožní rozvíjet metodu a hledat další podpůrná řešení pro oživení populace nejen lososa, ale obecně lososovitých ryb v našich řekách.
 
Na co použijeme získané peníze:
 
·         Nákup kvalitních jiker divokých lososů původem z povodí Švédských řek. (100 000 jiker ročně po dobu 5 let).
·         Výrobu a umístění 40 speciálních inkubačních boxů ročně po dobu 5 let do řeky Kamenice v národním parku České Švýcarsko.
·         Sledování vývoje jiker i rybího plůdku a případné úpravy celého postupu tak, aby co nejvíce ryb dosáhlo věku, kdy odplují do moře.Nezačínáme od nuly, stavíme na pevném základu:

Podpora kriticky ohroženého druhu 
lososa obecného na území NP České Švýcarsko

Období realizace projektu:
1. září 2018 – 31. prosince 2023
Rozpočet projektu: 5.154.469,- Kč

Zdroj financování projektu: 
85 % - Operační program životní prostředí 2014 – 2020
15 % - vlastní zdroje organizace Beleco z.s.

Cíle projektu:
Zajištění metody inkubace jiker lososa obecného v podmínkách řeky Kamenice.
Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného v labském říčním systému.
Osvěta veřejnosti.

Lokalizace projektu: Ústecký kraj – NP České Švýcarsko – povodí řeky Kamenice

Další informace a aktuality k projektu můžete sledovat na našem webu: http://www.beleco.cz/odborna-cinnost/losos.html
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ac sam rybar, lososa radeji pozoruji. Nejkrasnejsi jsou mali losusci v Bele pod Jetrichovicemi. Tak at se vam dobre plave klici teckovani :o)

Richard Sova
500 Kč