Kamarád Rožnov o.p.s.


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov

Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem naší služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.

vybíráme od 21.8.2018

Sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov

Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem naší služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.
27 250 Kč

přispělo

13 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Milý Kamaráde, ať se Ti daří v novém roce. Přejeme Tobě, Tvým pomocníkům a klientům spoustu energie a dobré nálady! Děkujeme za Tvou aktivitu!

Miroslav Krupa
1 600 Kč

Přispěli jsme na doporučení Jirky Švarce. H+V

Václav Lepič
2 500 Kč

Přejeme hodně síly a zdaru v činnosti Kamaráda. Přejeme klidné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2022
S pozdravem M+P+E+S+R Krupovi

Krupovi
1 600 Kč

Krásné Vánoce všem kamarádům z Kamaráda přeje s láskou v srdci...Michal Šulgan

Michal Šulgan
300 Kč

Dobrý den,
stejně jako v minulých letech i letos naše rodina s radostí finančně podpořila Vaši organizaci. Přejeme hodně zdaru a přejeme klidné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020
S pozdravem Mirek + Petra + Ester + Sarah + Ráchel Krupovi

Dárce
3 000 Kč