Kamarád Rožnov o.p.s.


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov

Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem naší služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.

vybíráme od 21.8.2018

Sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov

Kamarád Rožnov o.p.s. je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem naší služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život.
6 250 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Dobrý den,
stejně jako v minulých letech i letos naše rodina s radostí finančně podpořila Vaši organizaci. Přejeme hodně zdaru a přejeme klidné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020
S pozdravem Mirek + Petra + Ester + Sarah + Ráchel Krupovi
Dárce
3 000 Kč