Pro bono aliance


Vzdělávání a výzkum Lidská práva

Škola lidských práv

Škola lidských práv inspiruje budoucí právníky k tomu, aby svou profesi brali jako poslání se zodpovědností za ochranu lidských práv fungování právního státu.

vybíráme od 16.7.2018

Škola lidských práv

Část nákladů si studenti hradí sami, případně jim na část přispěje jejich Alma Mater, avšak zbytek nákladů na týdenní intenzivní studium potřebujeme zajistit z jiných zdrojů. Všem dárcům moc děkujeme!
73 420 Kč

přispělo

35 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Škola lidských práv má podobu týdenního intenzivního prakticky zaměřeného vzdělávacího programu pro 25 studentů právnických fakult z ČR a Slovenska.

Na Škole lidských práv se nepřednáší ani neučí zpaměti poučky. Program využívá interaktivních metod, které zapojují studenty do výuky (simulovaná řízení, řešení případových studií, simulované situace, řízené diskuse apod.) 

Škola lidských práv ukazuje studentům, že:
 • právo nenajdou (jen) v učebnicích,
 • právo má sloužit všem, nejen schopným a úspěšným,
 • právo nefunguje (jen) podle paragrafů,
 • v praxi je často obtížné domoci se spravedlnosti,
 • právník nemá být robot bez empatie.
Díky Škole lidských práv přibývá právníků, kteří:
 • jsou vnímavější k problémům kolem sebe,
 • rozšiřují dostupnost právní pomoci,
 • chovají se ve svých profesích zodpovědněji,
 • systematicky připívají k lepšímu fungování právního státu.
Na Škole lidských práv absolvují studenti každý den 3-4 tematicky zaměřené workshopy týkající se různých oblastí ochrany lidských práv, např.:
 • práv dětí,
 • domácího násilí,
 • ochrany duševně nemocných,
 • právní ochrany životního prostředí,
 • ochrany před diskriminací,
 • práv azylantů a jiných cizinců,
 • prosazování principů dobré a transparentní správy veřejných věcí,
 • práva na spravedlivý proces,
 • práv obětí trestných činů,
 • účasti veřejnosti na rozhodování apod.
Na tento program navazují podvečerní a večerní diskuse s hosty z řad významných právnických osobností, státních úřadů či neziskových organizací.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

ŠLP je srdcovka.

Kateřina Kloubova
1 000 Kč

Držím palce.

Ludmila Kramolišová
5 000 Kč

Moc vám fandím....

Kamila Šrolerová
500 Kč

Ať se škola vydaří!

Martin Kornel