Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Zachraňte sýčky... vraťme život do zemědělské krajiny!

Přežijí u nás sýčci i v přírodě nebo jen ve vyjmenovaných slovech? Zemědělská krajina vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření, mizí sýčci, koroptve, čejky, skřivani, ale také třeba zajíci nebo motýli. Pokud nepomůžeme krajině, nezachráníme ani sýčky! S vaší pomocí budeme nejenom cíleně chránit hnízdiště ohrožených ptáků, ale také vyjednávat s úřady dotace pro přírodě šetrné hospodaření. Sedlákům pak vysvětlíme, proč a jak tyto dotace využívat, aby hospodařili lépe pro přírodu a přitom se ziskem. Pomozte nám udělat zemědělskou krajinu alespoň trochu lepším místem pro život – ten sýččí i náš! DĚKUJEME!

SÝČCI MUSÍ PŘEŽÍT!

A také skřivani, koroptve, čejky... Vraťme život do zemědělské krajiny!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Kdysi malebná venkovská krajina plná života  se mění v nehostinnou pustinu tvořenou velkými lány udržovanými  pomocí obrovského množství chemie. Záchrana ptačích druhů zemědělské krajiny je nerovný boj s mocnými protivníky, který nelze zcela vyhrát.  Ale můžeme udělat alespoň něco, cokoliv co pomůže nejen sýčkovi, ale i dalším ubývajícím druhům.

V České společnosti ornitologické nejenom přímo chráníme vzácné polní a luční druhy, ale s příslušnými úřady vyjednáváme o vypsání dotací šetrných k ptákům a krajině. Statkářům pak vysvětlujeme, proč je dobré je využívat, jak hospodařit ohleduplně k přírodě a přitom se ziskem. 

Pomůžete nám? Díky darům jsme získali dostatek peněz  - 750 000 Kč na kofinancování projektu ochrany sýčků v jejich jádrové oblasti - Ústeckém kraji do roku 2020. Pomozte je nyní chránit i za hranicemi Ústeckého kraje! Pomozte nám chránit i další polní a luční ptáky! Podpořte i naše snažení o lepší zemědělskou politiku! Pomozte nám vrátit život do zemědělské krajiny!

Díky vašim darům budeme moci:

  • Vyvěšovat bezpečné budky a zabezpečovat hnízdní lokality sýčků i za hranicemi Ústeckého kraje (např. ve Středočeském kraji přežívá ještě dost sýčků). 
  • Osobně domlouvat se sedláky šetrné způsoby hospodaření (např. zakládání biopásů, využívání dotací na ochranu čejky a ostatních bahňáků, pásové seče umožňující sýčkům i jiným ptákům přístup k potravě). 
  • Přímo chránit hnízda čejek, motáků, chřástalů, křepelek, skřivanů a dalších ptáků hnízdících na zemi v polích – značit je tyčemi a domlouvat se zemědělci, aby je nechali v klidu vyhnízdit.  
  • Jednat s velkými hráči, jako jsou zemědělské svazy nebo Ministerstvo zemědělství, abychom prosadili dotace skutečně prospěšné pro naši zemědělskou krajinu. 
  • Shromažďovat přímo v terénu nezbytné podklady pro tato jednání. Například ověřujeme, jak ptáci využívají areály zemědělských statků, hnojiště v otevřené krajině nebo nově založené biopásy. 
A samozřejmě vám o všem budeme podávat zprávy!  Děkujeme! Je to možná donquichotský boj na dlouhé míle, ale nevzdáme to! Sýčci, čejky, skřivani i koroptve nám za to stojí.

Naším snem je pestrá a živá venkovská krajina - taková, jako ještě je třeba v Českém Středohoří, kde se proto sýčkům tolik líbí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Máme skvělou zprávu a sice Ministerstvo životního prostředí spustilo záchranný program pro sýčka! Sýček obecný je první ptačí druh, kterému se podařilo záchranný program získat. Významnou měrou se na tomto úspěchu podílela i ČSO. Díky záchrannému programu může pokračovat intenzivní ochrana této malé sovičky a to nejen v její jádrové oblasti v severozápadních Čechách, ale i v dalších lokalitách naší země, kde se sýček vyskytuje již spíše izolovaně.
Více si můžete přečíst zde: https://www.birdlife.cz/sycek-zachranny-program/

Sýčka obecného ohrožuje především intenzivní zemědělství, foto: Jiří Hornek

Sýčci letos vyvedli rekordních 95 mláďat!
Významně pomohla zvýšená hraboší populace, ale i ochranářská opatření ornitologů. Například speciální budky v nichž se celkem vylíhly tři čtvrtiny mláďat nebo zajišťování technických pastí.
Až budoucnost ukáže, jaký vliv měl tento úspěch na vývoj celkové populace sýčka. V české krajině zbývá celkově přibližně 100 párů této krásné malé sovičky.
Více informací naleznete na následujícím odkazu: https://www.birdlife.cz/sycci-letos-vyvedli-rekordnich-95-mladat/

Jedno z mláďat sýčka obecného vylíhnutého v jádrové oblasti výskytu - v severních Čechách. Foto: Ludmila Korešová

Přečtěte si zprávu o monitoringu sýčka obecného, ale i dalších sov v jádrové oblasti v severních Čechách, který nedávno proběhl. Ornitologové zkontrolovali celkem 418 lokalit. Radujeme se, že sýčků je letos více než vloni - pomohla mírná zima a dostatek hrabošů i opatření ornitologů jako například vyvěšení speciálních budek, zajištění technických pastí nebo umisťování bidýlek ve spolupráci s farmáři, která sýčci využívají při lovu.
Více na: https://www.birdlife.cz/sycek-monitoring-2020/

Dnes u nás žije asi posledních 100 párů sýčků obecných. Ještě na začátku 20. století byl s desítkami tisíc párů nejběžnější sovou. Foto: Jiří Hornek
Sýček loví na pastvinách drobné obratlovce a velký hmyz. Anebo žížaly jako v tomto případě. Foto: Jiří Hornek

Založení projektu

Přeji dostatek sil a hodně štěstí při realizaci záchrany nejen sýčků!
FH

Filip Hlubuček
500 Kč

Buďte dobří, sýčci!

Jiří Šebesta
500 Kč

Ať bují život v zemědělské krajině...........!!!! :-)))

Hana Poesová
1 000 Kč

Vážení přátelé,
přeji Vám všem mnoho úspěchů v záchraně ptactva a ochraně celé přírody.

S úctou Libuše Šťastná
MŠ Sovička

Libuše Šťastná
150 Kč

Příspěvek pro sýčky a zlepšování podmínek zemědělské krajiny. Ať se daří!

Maru K.

Děkujeme všem přátelům sýčků

Pod pavlaci s.r.o. kavárna Pod pavlačí
1 700 Kč

Držím palce! :)

Tereza

Vaší zprávu jsem přeposlala asi 15 svým přátelům. Věřím, že někteří z nich přispějí. Božena Široká

Božena Široká