Tosara, z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Inkluzivní dětská skupina Tosárka

Dětská skupina Tosárka poskytuje předškolní vzdělávání a rozvoj pro děti od 3 let. Propojuje děti se znevýhodněním i bez, vytváří bezpečné a respektující prostředí, kde lektorky přistupují k potřebám a možnostem každého dítěte individuálně a hledají nejlepší způsoby jeho předškolního i osobnostního rozvoje. Tosárka je postavená na vzájemném obohacování, chce do společosti přinášet více laskavosti a pochopení.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Do Tosárky docházejí jak děti z běžného prostředí, tak děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, které nemohou z různých důvodů navštěvovat běžnou mateřskou školu. Kvůli životu v azylovém domě nebo na ubytovně třeba nemají trvalé bydliště v místě kde bydlí, a tedy zaručené místo ve spádové školce. Soukromá předškolní zařízení jsou pak pro ně nedostupná z finančních důvodů. Proto jim v Tosárce poskytujeme služby zdarma. Umožňujeme se tak vzdělávat a rozvíjet i těm dětem, které by jinak z předškolního vzdělávání úplně vypadly, což by mělo velký dopad na jejich další školní i životní úspěšnost. Smíšený předškolní kolektiv navíc obohacuje všechny děti i jejich rodiče, učí je už odmalička vnímat respekt a rozmanitost. V Tosárce máme celkem 12 dětí, z toho přes polovinu dětí znevýhodněných.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za vaši práci, milí z Tosary.

Zuzana Bruknerová
1 000 Kč

Olá,
ľikerav tumenge mire thule angušten!

Dárce
500 Kč