ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Děti, mládež, rodina Lidská práva

Podpora ústavní stížnosti

Záleží vám na dodržování základních lidských práv a svobod? Podpořte matku s dospívající dcerou v jejich ústavní stížnosti. Matka a otec mají na očkování dcery rozdílný názor, ovšem tato 12letá dívka svůj názor již má a s očkováním nesouhlasí. Přesto soud vydal k jejímu očkování souhlas.

vybíráme od 14.2.2018
8 000 Kč
vybráno 40 % z 20 000 Kč

zbývá

168 dní

přispělo

25 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Očkování má svá rizika a zasahuje do tělesné integrity. Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kterou se Česká republika zavázala dodržovat, lze jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. 
Jedná-li o nezletilou osobu, má být její názor zohledněn úměrně s věkem a stupněm vyspělosti. To se však v případě 12leté Adély nestalo.


Nesouhlas se zákrokem v podobě očkování vyslovila jak matka, tak i dcera Adéla. Otec však chce dceru očkovat a soud se přiklonil k jeho názoru, aniž by přihlédl k výhradě svědomí matky a odmítnutí tohoto zákroku dcerou. Adéla má být podle soudu očkována. Aplikace rozsudku je nesnadná ba i nemožná. Vznese-li sama dívka u lékaře před očkováním nesouhlas, nemůže ho lékař provést ani přes souhlas soudu.


Matka Adély se rozhodla podat ústavní stížnost. Na vypracování ústavní stížnosti a dalších kroků advokátka předpokládá vynaložení deseti hodin práce.
Výrok ÚS by měl mít zásadní dopad na situaci v ČR a v respektu k názoru dítěte.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Přeji vytrvalost a pevné nervy. Ať vyhraje zdravý selský rozum!
Petr Mokrejš
500 Kč
Tím, že stát nedává svým občanům svobodu v otázce očkování, nás vrací zpět a do prostředí totalitních režimů. Díky státem nucené povinnosti očkovat se jako občan ČR necítím svobodně. U spousty jiných záležitostí (daně, poplatky, různé další předpisy a nařízení) se to dá přejít, strpět. Týká-li se však přinucení očkovat, kdy jsem přesvědčena o tom, že očkování spíše škodí, než pomáhá, tudíž, nutí-li mě stát vědomě poškodit zdraví svého dítěte, je potřeba proti tomuto tlaku aktivně vystoupit a bojovat. Všem bojovníkům za svobodu a zdraví našich dětí patří má podpora!!!
H R
300 Kč
Myslím že ve 12 letech, kdy se dítě stává dívkou, je důležité pro její další rozvoj, aby poznala, že její názor je respektován. Že její ano a ne platí. Že může říct, když se jí něco nelíbí a že to ten druhý bude respektovat. Pokud se nenaučíme respektovat názor, tak bude potlačen, až zanikne.
Marie Mlynářová
100 Kč