Nadace Hollar


Kultura, umění a historie Vzdělávání a výzkum

Grafika roku 2017 a Cena Vladimíra Boudníka

Grafika roku je výstavním projektem s dlouholetou tradicí a je v České republice zcela jedinečnou akcí zaměřující se na představení a zprostředkování současné grafické tvorby širokého spektra českých umělců – grafiků. Soutěže se každý rok účastní stovky renomovaných českých autorů i studentů, výstava se stává platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, umožňuje teoretikům i samotným umělcům každoročně zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě.

vybíráme od 7.2.2018
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Grafika roku, jako jediná taková soutěž, je především přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v zemi za předešlý rok. Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat. ♥

Nadace Hollar je neziskovou organizací založenou v r. 1994 Sdružením českých umělců grafiků Hollar za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury s dlouholetou tradicí v českém i mezinárodním kontextu, který v nemalé míře ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa. Cílem Grafiky roku je nadále pokračovat v představování a zpřístupňování rozmanité grafické umělecké tvorby české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozorňování na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Soutěž je nadále příležitostí pro každého tvůrce (laika i zkušeného, studenta i vyučujícího) přihlásit svou práci vytvořenou v daném roce. Přičemž dbáme na zachování požadavku vysokého standardu vybíraných děl k vystavení. Nezbytnou součástí chystaných ročníků je zachování studentských cen a udržení jednotnosti výstavy ve všech organizovaných kategoriích. Udělovanými oceněními jsou: Cena Vladimíra Boudníka, Hlavní cena v kategorii A – velký formát, Hlavní cena v kategorii B – malý formát, Hlavní cena v kategorii C – studentské práce, Cena Simeony Hoškové, zakladatelky Grafiky roku, Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha, Cena Kritiky, Cena za tisk z výšky, Cena za tisk z hloubky, Cena za litografii, Cena za serigrafii, Cena za počítačovou grafiku. Pořadatelé soutěže se rozhodli obnovit kategorii Autorská kniha, soutěž v tomto oboru je jedinou v České republice. Ctíme základní koncepci knihy, která musí být autorská, musí být použity grafické prvky a postupy, digitální tisk i náklad ve více kusech je akceptován. O cenách rozhoduje vybraná porota sestavená z uznávaných osobností z řad výtvarníků, teoretiků, historiků umění a laureátů.

Organizace tak rozsáhlého projektu je velice náročná, je realizovaná jedním zaměstnancem, několika externisty a řadou dobrovolníků z řad studentů. Přípravě se věnujeme celý rok, minimalizujeme náklady. Bez pomoci osvícených dárců a některých institucí bychom akci nemohli realizovat. Prosíme všechny milovníky umění, tradičních hodnot a řemesel, aby se stali součástí Grafiky roku. ♥  https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ/

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu