Společnost pro ranou péči


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

Podpořte děti s postižením, těžce nemocné nebo s ohroženým vývojem od narození do 7 let (pobočka Praha)

Rodiče, kterým se narodí miminko se zrakovým či kombinovaným postižením, touží vychovávat své dítě doma. Aby svou roli v domácím prostředí zvládli, potřebují podporu a odbornou pomoc.

vybíráme od 12.3.2018

NENÍ MALÉHO DARU, KDYŽ JSOU VÁS TISÍCE!

Působíme v Praze, Středočeském kraji a Karlovarském kraji a ročně pomáháme 157 rodinám. Díky Vašemu příspěvku POMŮŽETE RODINÁM ZAŽÍT radost, vidět pokroky, získat jistotu v péči o dítě a zvládnout výchovu dítěte s postižením v domácím prostředí. Děkujeme!
85 511 Kč

přispělo

34 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše poslání: „Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.“

Raná péče je k dispozici od narození až do 7 let věku dítěte, což je nejvhodnější období pro rozvoj zraku. Každý den, týden a měsíc hraje velkou roli. Poradkyně rané péče jezdí pravidelně do rodin, učí rodiče rozvíjet zrak dítěte s ohledem na jeho postižení, půjčuje jim speciální pomůcky a hračky.

Z 30leté zkušenosti víme, že včasná odborná pomoc pomůže k větší samostatnosti v dospělosti.

Eliášův příběh -"Eli je šestiletý malý vědátor. V 5 měsících se začaly objevovat zdravotní problémy. Raná péče byla oporou rodičům při sdělování těžké diagnózy, která potvrdila existenci zhoubného, neoperovatelného nádoru, jež utlačuje zrakový nerv. Maminka: "Poradkyně rané péče nejen že pomáhá cvičit jeho oči, ale podporuje celou rodinu. Pomáhá hledat ostatní potřebné organizace a lékaře a také nám pomáhá porozumět celému problému. Je to partner stability."NENÍ MALÉHO DARU, KDYŽ JSOU VÁS TISÍCE!

Jak pomůže vaše podpora rodinám?

1 500 Kč = odborná konzultace pro rodinu s dalšími specialisty (logoped, fyzioterapeut, psycholog apod.)
1 000 Kč = funkční diagnostika, která určí, jak s dítětem nejlépe dál pracovat a rozvíjet ho
500 Kč = jedna návštěva poradkyně v rodině s nácvikem konkrétních aktivit komunikace s dítětem
300 Kč = nákup pomůcky, speciální hračky, knížky, která pomáhá rozvíjet dítě se zrakovým postižením 

Rádi s Vámi sepíšeme darovací smlouvu, případně dojednáme podmínky významnějších darů a partnerství.
Kontaktujte nás na e-mail: centrum@ranapece.cz nebo mobil: 777 235 630.
https://www.ranapece.cz/praha/

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu