CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

DEMOKRACIE JE COOL

Finančním přispěním zlepšíte úroveň demokracie a společně s námi podpoříte učitele základních i středních škol v rámci celé ČR, aby rozvíjeli v dětech občanské dovednosti a odpovědný přístup ke svému okolí.

vybíráme od 20.12.2017

DEMOKRACIE JE COOL

Děkujeme za Vaši finanční podporu Školy pro demokracii. Dáváte tím najevo, že stejně jako my stojíte za vizí zralé občanské společnosti.
14 500 Kč

přispělo

15 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!


Dlouhodobě upozorňujeme na zhoršující se vnímání pojmu demokracie ve společnosti. Demokracie není jen formou vlády, není jen o volbách – je mnohem více o hodnotách, principech a procesech.

Z hodnot spjatých s demokracií vyzdvihujeme především odpovědnost každého občana za to, v jaké společnosti se pohybuje a čím toto své prostředí každý z nás ovlivňuje. 

V loňském roce jsme byli v přímém kontaktu se: 

  • 155 žákovskými parlamenty z celé ČR, což je cca 10% všech základních škol, které mají žákovský parlament ( viz. Tématická zpráva ČŠI),
  • 700 učiteli, 
  • 600 dětmi,
  • a to všechno jsme zvládli ve 4 lidech.  
Svým darem pomůžete zvýšit počty učitelů, kteří budou na svých školách rozvíjet občanské dovednosti, počty dětí, které si osvojí přirozenou formou demokratické principy. Dáváte nám najevo, že věříte ve stejné hodnoty jako my a že DEMOKRACIE JE COOL!

Děkujeme a vaší podpory si nesmírně vážíme!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za (v naší zemi pravděpodobně zcela jedinečnou) aktivitu, která se věnuje podpoře, rozvoji a šíření demokracie ve školách. Ať se daří.

Kristina Zůbková
1 500 Kč

Milé CEDU, fandím vám! I díky vám není snaha o přiblížení demokracie dětem utopií

Martin Fošenbauer
1 200 Kč

Přeji celému týmu CEDU klidné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví, pracovního elánu a spoustu příznivců do nového roku 2018.

Vlasta Rytířová
1 000 Kč