SIRIRI o.p.s.


Rozvojová spolupráce

Sponzorujte didaktickou nástěnnou kresbu ve středoafrických školách

Pomozte středoafrickým žákům v boji proti negramotnosti pomocí didaktických kreseb. Klikněte a pomozte vybavit co největší množství středoafrických škol touto interaktivní pomůckou programu Škola hrou v SAR, prostřednictvím kterého cca 90 % dětí umí číst a psát po prvním roce. Co vám nabízíme? → logo nebo jméno sponzora v pravém dolním rohu kresby → fotodokumentace konkrétní kresby a děkovný certifikát → seznam sponzorů/dárců bude publikován ve výroční zprávě a na webu www.siriri.org → potvrzení o daru a další podmínky lze stanovit přímo ve smlouvě

vybíráme od 12.12.2017

Sponzorujte didaktickou fresku na školách v SAR

Kliknutím podpoříte část nebo celou didaktickou fresku na jedné škole v SAR. Ať již jste jednotlivec, firma, škola, farnost, ale i kolegové z práce nebo jako vánoční/narozeninový dárek. Jméno dárce, ať je to firma nebo osoba nebo kolektiv bude figurovat na fresce.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
O Projektu
Didaktické nástěnné kresby, které zdobí stěny tříd, nahrazují chybějící učebnice a učitel je může využít pro mnoho předmětů. Autory návrhů jsou čeští výtvarníci David Böhm a Jiří Franta, kteří pobývali ve Středoafrické republice (SAR). Některé kresby na místě přímo realizovali, ale hlavně nasbírali inspiraci z reálného života Středoafričanů, aby připravili další.
Témata didaktických kreseb: život na vesnici, život na tržišti, živly (oheň, voda, země,bvzduch), hygiena, stavba domů, povolání, zemědělství atd. Kresby ve Středoafrické republice realizují místní umělci, kteří pomocí „mřížkové metody“ návrhy přenesou na zeď. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat osobně.

O SIRIRI

SIRIRI je nevládní organizace, která v SAR působí od roku 2006 v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a zemědělství. Úřední jazyk v SAR je francouzština. Pouze 20 %
obyvatel tento jazyk doopravdy ovládá. Děti se tak ve škole učí v jazyce, kterému nerozumí.
Na konci prvního stupně umí číst pouze 50 % žáků. Cesta z bludného kruhu vede přes změnu ve vzdělávání. SIRIRI v roce 2015 připravila program Škola hrou inspirovaný myšlenkami J. A. Komenského. Projekt nástěnných fresek je  jeho integrální součástí.
Děti se ve škole nově učí v mateřském jazyce sango a na konci prvního ročníku umí až 90 % dětí číst a psát.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu