Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.


Regionální a komunitní rozvoj Vzdělávání a výzkum

Patroni Skautského institutu

Skautský institut vytváří prostor pro setkávání, pro nové nápady, pro vzájemnou inspiraci. Při své činnosti se snažíme propojovat mladé lidi, neziskové organizace, zajímavé akademiky i inspirativní lidi z nejrůznějších oblastí podnikání. Osobnostem, které s námi takto vytvářejí zajímavou komunitu a chtějí nás podporovat, říkáme Patroni SI.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Skautský institut
  • pořádá každý měsíc přes 50 akcí na 4 místech ČR, akce jsou zdarma pro širokou veřejnost
  • je místem pro inspiraci a pro osobní rozvoj desítek dobrovolníků
  • uchovává a připomíná příběhy pohnuté historie českého skautingu
  • se snaží oživovat veřejný prostor a motivovat k občanské angažovanosti
Abychom mohli dál rozvíjet tyto oblasti činnosti, snažíme se vytvářet komunitu osobností a podporovatelů SI. Lidí, kteří souzní s našimi tématy, baví je naše činnost a chtějí nám významně pomoci.
Pokud se stanete naším patronem, budeme o vás pečovat a vždy vás rádi uvidíme u nás na Staromáku. Každý rok pořádáme nejméně jednu akci, na které se všichni setkáme, ohlédneme se za vykonanou činností a povídáme si o našem dalším směřování.
Mezi osobnostmi, které nás podporují, jsou například filmař Janek Rubeš, vědkyně Helena Illnerová nebo kněz Marek Orko Vácha. Pojďte se s nimi potkat a být u toho s námi!

Naši patroni nám přispívají zpravidla 10 000 Kč ročně, potvrzení o daru je samozřejmostí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
od Bídy
Terezie Františka Čeřovská
Přejeme si uvést jako patrona Rodinu Faitovu ze Slaného
Rodina Faitova, Slaný Pod horou 311
10 000 Kč