Junák - český skaut, Skautský institut, z.s.


Regionální a komunitní rozvoj Vzdělávání a výzkum

Klub podporovatelů Skautského institutu

Skautský institut vytváří prostor pro setkávání, pro nové nápady, pro vzájemnou inspiraci. Hledá mosty mezi skautskou výchovou a skautskými hodnotami, a mezi potřebami a životním stylem současné společnosti. I v současné obtížné situaci se snažíme co nejlépe naplňovat své poslání. Budeme moc vděční za jakoukoli pomoc.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
>> Každý měsíc pořádáme v 7 městech ČR a na Slovensku desítky vzdělávacích a kulturních akcí. Jsou volně přístupné pro všechny, kdo o ně mají zájem.

>> Hledáme nové přístupy v péči o krajinu. Díky metodě Patronátů se podařilo aktivně zapojit již desítky oddílů. Propojením dobrovolnických skupin s odborníky na ochranu přírody a správci přírodního území vzniká spolupráce s velkým potenciálem.

>> Uchováváme paměť skautského hnutí. Ve Skautském archivu shromažďujeme stovky dokumentů, fotografií, knih, časopisů, zvukových nahrávek a třírozměrných artefaktů ze stoleté historie skautingu.

>> Připravujeme programy pro školy inspirované skautskou výchovou. Programy budují vztah k přírodě a k novodobé historii. 

>> Motivujeme dospívající dospělé k měnění světa k lepšímu. Už sedm dobrovolnických týmů rozhýbává dění ve svém městě Fórem SI, výzva Troufni SI už skoro pomáhá nadějným nápadům.


Při vší této činnosti se dostáváme do situací, kdy ani čas a nadšení nestačí na vše. Proto vytváříme Klub podporovatelů: společenství lidí, kteří souzní z našimi hodnotami, chtějí podporovat naši činnost a stávat se její součástí.
Pravidelným měsíčním příspěvkem nám umožníte dál dosahovat na naše sny a cíle. Stanete se součástí naší komunity, budeme vás informovat o dění, zvát na naše akce a budeme rádi, když se budete chtít i jakkoli jinak zapojit do naší činnosti.

Kromě toho mají ještě u nás členové Klubu každý měsíc kávu v Praze či Brně zdarma. Věrným členům klubu posíláme také malou pozornost. A samozřejmostí je potvrzení o daru pro odpočet z daní.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Mám rád Skautský institut... :-)

Lukáš Dořičák

Buď připraven!

David Šmíd

Jsou to jen peníze.

Marek Soška
500 Kč

Tuto částku mým prostřednictvím posílá Kruh PLŠ-ČILŠ.

Vladislav Jech
1 058 Kč

Já už se skautem stát nestihnu, tak aspoň takto.

Ivan Lukavský
500 Kč

Všem pokračovatelům Svojsíka . Máček

Michal Uhlíř
500 Kč

Držím palce!

Dárce

Ať se daří:-)

Ivan Lukavský
500 Kč