Prázdné domy z. s.


Kultura, umění a historie Filantropie a dobrovolnictví

Prázdné domy

Podpořte činnost iniciativy Prázdné domy, která mapuje opuštěné a chátrající domy po celé ČR a vytváří tak unikátní databázi na webu www.prazdnedomy.cz. Zajímáme se o osud staveb, které většina lidí míjí bez povšimnutí. Snažíme se zjišťovat příčiny chátrání domu a najít řešení, jak dům opět vrátit k životu. Pořádáme vycházky, besedy a výtěžek z akce vždy věnujeme na dobrý účel, případně provozní náklady iniciativy.

vybíráme od 17.8.2017
5 300 Kč

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Podpořte činnost iniciativy Prázdné domy, která mapuje opuštěné a chátrající domy po celé ČR. Iniciativa je nezisková, její členové nejsou finančně odměňováni.

Z vybraných prostředků financujeme běžný provoz iniciativy (správa webu, tisk apod.), od září 2017 také pořádáme pravidelné besedy v Radničních domech v Praze. Rádi bychom zvali i hosty z odlehlejších končin a zaplatili jim alespoň cestovní náklady.

V neposlední řadě také finančně podporujeme konkrétní chátrající objetky, již jsme obdarovali kostely ve Vrbici a v Zahrádce, nyní chystáme adopci hrobu sochaře Čeňka Vosmíka. Za tímto účelem pořádáme tzv. benefiční vycházky, z jejichž výtěžku dary předáváme, rádi bychom ale přihodili i něco víc.

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbici


Kostel sv. Víta v Zahrádce


Hrob Čeňka Vosmíka


Najdete nás:
w: www.prazdnedomy.cz
f: www.facebook.com/prazdnedomy
i: www.instagram.com/prazdnedomy
e: info@prazdnedomy.cz

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu