Prázdné domy z. s.


Filantropie a dobrovolnictví Kultura, umění a historie

Prázdné domy

Podpořte činnost iniciativy Prázdné domy, která mapuje opuštěné a chátrající domy po celé ČR a vytváří tak unikátní databázi na webu www.prazdnedomy.cz. Zajímáme se o osud staveb, které většina lidí míjí bez povšimnutí. Snažíme se zjišťovat příčiny chátrání domu a najít řešení, jak dům opět vrátit k životu. Pořádáme vycházky, besedy a výtěžek z akce vždy věnujeme na dobrý účel, případně na provozní náklady iniciativy.

vybíráme od 17.8.2017
16 300 Kč

přispělo

20 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte činnost iniciativy Prázdné domy, která mapuje opuštěné a chátrající domy po celé ČR. Iniciativa je nezisková, její členové nejsou finančně odměňováni.

Z vybraných prostředků financujeme běžný provoz iniciativy (správa webu, tisk apod.), od září 2017 také pořádáme nepravidelný program v Radničních domech v Praze jako jsou debaty, výstavy či filmové projekce. Rádi bychom zvali i hosty z odlehlejších končin a zaplatili jim alespoň cestovní náklady.

V neposlední řadě také finančně podporujeme konkrétní chátrající objetky, již jsme obdarovali kostely ve Vrbici a v Zahrádce, adoptovali jsme a opravili hrob sochaře Čeňka Vosmíka a další hrob od slavného architekta Jana Kotěry. Nyní se chystáme k adopci hrobu architekta Oldřicha Tyla. Věnujeme se ale i sociální oblasti, z výtěžku akcí, které se věnovaly tématu prázdných domů a bezdomovectví jsme nakoupili tzv. noceležnky či podpořili sociální podnik Přestupní stanice. Za tímto účelem pořádáme tzv. benefiční vycházky, z jejichž výtěžku dary předáváme, rádi bychom ale přihodili i něco víc.

Kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbici


Kostel sv. Víta v Zahrádce


Hrob Čeňka Vosmíka


Hrob od Jana Kotěry


Najdete nás:
w: www.prazdnedomy.cz
f: www.facebook.com/prazdnedomy
i: www.instagram.com/prazdnedomy
e: info@prazdnedomy.cz

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

An admirable quest.

Robot Baron
100 Kč

Thank you very much!

Prázdné domy z. s.

Veselé Vánoce!

Marek P
300 Kč