Liga otevřených mužů, z.s.


Děti, mládež, rodina Osvěta a poskytování informací

Muži proti násilí

Dospělý muž ženu ani děti nebije!

vybíráme od 15.6.2017
20 500 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Muži se potřebují naučit zacházet se svojí silou. Jinak se ocitnou na kolotoči nezvládnuté agresivity, která může mít různé formy – od sebepoškozování po domácí nebo veřejné násilí. Muži jsou hlavními původci fyzického násilí na ženách, dětech i jiných mužích. Měli by si zlepšit reputaci.

Proto pořádáme semináře na téma agrese u kluků, poskytujeme mužům speciální poradenství, zařazujeme práci se silou na program našich akcí pro muže a jsme v ČR patronem celosvětové kampaně proti násilí na ženách Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech.

  • Jsme zásadně proti násilí na ženách a dětech
  • Výchova dětí se podle nás obejde bez fyzických trestů
  • Jen zakazovat agresi nepomůže. Chceme ji poznávat, kultivovat, využívat
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přeji každému muži, aby si včas, než bude pozdě uvědomil kde se nachází a podnikl kroky k tomu, aby nikdy neublížil ženě nebo dětem. Děkuji všem v týmu LOM za to, co pro lepší mužský život a lepší život rodin děláte.

Petr

Doufám, že nás, kterých si problematiku tohoto tématu uvědomujeme, nebo jsme se k násilí uchýlili a chceme to změnit, bude stále více! Vždyť své ženy přece milujeme, nemůžeme jim ubližovat.

Vojtěch Paclík
300 Kč