ERGO Aktiv, o.p.s.


Osvěta a poskytování informací Zdraví

Řekni stres

Antistresový newsletter, jehož výtěžek je věnován na rehabilitaci lidí se získaným poškozením mozku v Centru ERGO Aktiv. "Zachraň sebe, můžeš spasit svět."

vybíráme od 5.4.2017
9 250 Kč

přispělo

14 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Řekni stres je preventivně fundraisingovým projektem neziskové organizace ERGO Aktiv. ERGO Aktiv poskytuje komplexní rehabilitační služby lidem po získaném poškození mozku a pomáhá jim v návratu do aktivního života. V neposlední řadě se věnuje aktivitám z oblasti prevence, čímž reaguje na zvyšující se výskyt cévní mozkové příhody v produktivním věku.

Newsletter Řekni stres pomáhá hned dvakrát:
  1. Pomůže Vám bojovat s každodenním chronickým stresem a předcházet tak civilizačním onemocněním.
  2. Výtěžek z newsletteru umožní mladým lidem se získaným poškozením mozku čerpat komplexní rehabilitaci, kterou není možné hradit ze zdrojů zdravotního pojištění.  
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Nechť vás síla provází
Pavel Beneš
100 Kč
důležitá je osvěta, aby blízcí dokázali rozpoznat příznaky co nejdříve a prevence, nepodceňujte to
Jan Života
150 Kč
Srdečný dík celému týmu Ergo Aktivu za velkou podporu a pomoc při hledání nové životní cesty po prodělané CMP.
Vaše klientka Eva Severská
Eva