NADĚJE


Jiné

Duchovní péče pro klienty

Křesťanskou duchovní péči vnímáme jako přirozenou součást našeho působení, nabízíme ji v rámci všech našich služeb. Důležité je slovo „nabízíme“, tedy nikoliv vnucujeme. Současně rozvíjíme kaplanskou službu, která v českých sociálních službách není zavedena. Přispějte na tuto dosud opomíjenou, avšak důležitou službu.

Duchovní péče pro klienty

Křesťanskou duchovní péči vnímáme jako přirozenou součást našeho působení, nabízíme ji v rámci všech našich služeb. Důležité je slovo „nabízíme“, tedy nikoliv vnucujeme. Současně rozvíjíme kaplanskou službu, která v českých sociálních službách není zavedena.

Přispějte na tuto dosud opomíjenou, avšak důležitou službu.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Duchovní péče je určena pro všechny naše klienty, kteří o ni projeví zájem. Na našich pobočkách po celé republice spolupracujeme s místními křesťanskými církvemi na zajištění této služby. To je současně naplněním podstaty NADĚJE, jakožto křesťanské organizace, která není spjata s žádnou konkrétní církví. Ne všichni naši zaměstnanci jsou křesťané. Ovšem NADĚJE vznikla a rozvíjí se díky síle, kterou většina z nás čerpá z víry v jednoho Boha.

Našim klientům poskytujeme pastorační péči podle jejich konfese, nabízíme jim osobní rozhovory, naslouchání, křesťanskou literaturu. Pořádáme pravidelné bohoslužby, často v ekumenické podobě, pomáháme klientům z Domů pokojného stáří s dopravou do kostela na bohoslužby.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu