NADĚJE


Vzdělávání a výzkum

Vzdělávání pro pracovníky poskytující sociální služby

Stálé vzdělávání a profesní rozvoj jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon každé profese. V sociálních službách je vzdělávání obzvláště důležité, neboť osoby poskytující tyto služby pracují s lidmi často zraněnými. Svým příspěvkem na program vzdělávání pomůžete k dalšímu zkvalitňování sociálních služeb. Ročně poskytujeme vzdělávací kurzy 900 lidem.

Vzdělávání pro pracovníky poskytující sociální služby

Stálé vzdělávání a profesní rozvoj jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon každé profese. V sociálních službách je vzdělávání obzvláště důležité, neboť osoby poskytující tyto služby pracují s lidmi často zraněnými. Svým příspěvkem na program vzdělávání pomůžete k dalšímu zkvalitňování sociálních služeb.
Ročně poskytujeme vzdělávací kurzy 900 lidem.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jsme vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. Náš početný lektorský tým zahrnuje vlastní zaměstnance i externí lektory. Zaměřujeme se na profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách. Kurzy připravujeme jak pro vlastní zaměstnance, tak pro jiné organizace (např. Charitu, Armádu spásy, domov pro seniory Bethesda, Zlínský kraj, město Litoměřice a další).

Náš vzdělávací program vznikl z vnitřní potřeby poskytovat profesionální služby. Postupně jsme vytvořili natolik kvalitní a rozsáhlý lektorský tým, že můžeme pořádat akreditované kurzy, jejichž cílem je prohlubovat a zvyšovat kvalifikaci lidí pracujících v oblasti sociálních služeb.

* Akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

* Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách

* Vzdělávání zdravotních sester

* Odborné konference
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu