NADĚJE


Děti, mládež, rodina

NADĚJE pro ohrožené děti a mládež

Vyhledáváme děti a mladé lidi, kteří mají svůj životní styl spojený s ulicí, žijí rizikovým způsobem či u nich už shledáváme sociálně patologické chování. Nabízíme jim smysluplné trávení volného času, motivujeme je k učebním i pracovním návykům pro další uplatnění v životě. Poskytujeme podporu také dětem ve vyloučených lokalitách. Ročně plníme aktivitami volný čas 800 dětí a mladých lidí.

NADĚJE pro ohrožené děti a mládež

Vyhledáváme děti a mladé lidi, kteří mají svůj životní styl spojený s ulicí, žijí rizikovým způsobem či u nich už shledáváme sociálně patologické chování. Nabízíme jim smysluplné trávení volného času, motivujeme je k učebním i pracovním návykům pro další uplatnění v životě.
Poskytujeme podporu také dětem ve vyloučených lokalitách.
Ročně naplňujeme aktivitami volný čas 800 dětí a mladých lidí.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dětem a mladým lidem ve věku od 3 do 26 let z nepodnětných prostředí se snažíme ukázat trvalé hodnoty života, oslovit je a motivovat, budovat v nich úctu člověka k člověku a k přírodě. Zaměřujeme se na prevenci různých druhů závislosti, vandalismu a dalších forem chování vedoucích ke kriminalitě. Poskytujeme podporu v osobních a rodinných situacích a při přebírání odpovědnosti za vlastní život.
Na kluby pro děti a mládež navazují víkendové programy a dětské tábory.

* Terénní práce, streetwork

Vyhledáme neorganizované děti a mladé lidi v lokalitách, kde se pohybují, a snažíme se jim nabídnout alternativu v podobě aktivně tráveného času.

*  Kluby pro předškolní děti, kluby pro děti a mládež

Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času i pomoc v komplikovaných vztazích v rodině, ve škole i s okolím, Pomáháme s přípravou do školy, nabízíme doučování. Snažíme se v dětech a mladých lidech pěstovat učební a pracovní návyky a motivaci k získání kvalifikace pro další uplatnění v životě. Připravujeme odpolední i víkendové programy, outdoorové aktivity.

*  Dětské tábory, příměstské tábory

Navazují na práci našich klubů. Pro mnohé děti z rodin v tíživých finančních situacích jsou tyto tábory často jediným pestřejším zážitkem během dvouměsíčních prázdnin.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Giboni!

Martin Marek
100 Kč

Ráda přispěju dobré věci ..současný stav nás učí, jak důležité je, si vzájemně pomáhat. Přeji Vám spoustu stědrých lidiček:) a ať se Vašemu projektu daří

Vendula Šrámková
200 Kč