NADĚJE


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

NADĚJE pro ohrožené rodiny

Pomáháme rodinám postiženým či ohroženým sociálním vyloučením. Poskytujeme ubytování a odbornou pomoc v problematice zadluženosti, nezaměstnanosti a bydlení. Staráme se o aktivní využití volného času dětí, snažíme se o jejich rozvoj. Ročně pomáháme 550 rodinám v sociální nouzi.

NADĚJE pro ohrožené rodiny

Pomáháme rodinám postiženým či ohroženým sociálním vyloučením. Poskytujeme ubytování a odbornou pomoc v problematice zadluženosti, nezaměstnanosti a bydlení. Staráme se o aktivní využití volného času dětí, snažíme se o jejich rozvoj.
Ročně pomáháme 550 rodinám v sociální nouzi.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pracujeme s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách, v sociálních bytech i v holobytech pro dlužníky nájemného. V mnoha z těchto míst jsme přítomni jako stálá služba. V Ústeckém kraji také provozujeme několik azylových domů pro celé rodiny.

Rodinám pomáháme zlepšit jejich situaci odborným poradenstvím v otázkách zadluženosti, zajištění zaměstnání a vhodnějšího bydlení.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi řešíme problém užívání návykových látek.

V rodinách podporujeme vzdělávání dětí a mladých lidí ve věku od 3 do 26 let. Nabízíme jim smysluplné trávení volného času, učíme studijním a pracovním návykům a motivujeme je k uplatnění se v životě.

Na naše kluby pro děti a mládež navazují víkendové programy, prázdninové akce a tábory.

Tak jako ve všech našich službách, je i pro ohrožené rodiny naše pomoc vícestupňová. Zahrnuje:

* Terénní práce, návštěvy ohrožených rodin v místech, kde žijí

* Azylové domy pro rodiny

* Protidluhové poradenství

* Kluby NADĚJE pro děti a mládež

* Psychologické poradenství

* Potravinová pomoc
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu