NADĚJE


Lidé s postižením

NADĚJE pro lidi s handicapem

Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti lidí se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, o plnohodnotný život našich klientů, o jejich maximální možnou integraci do společnosti. Ročně poskytujeme péči a pomoc 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.

NADĚJE pro lidi s handicapem

Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti lidí se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, o plnohodnotný život našich klientů, o jejich maximální možnou integraci do společnosti.
Ročně poskytujeme péči a pomoc 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Lidem s handicapem poskytujeme soubor služeb, jehož cílem je všestranný rozvoj osobnosti každého našeho klienta jako individuality, podpora kvality jeho života a integrace do společnosti.

* Denní stacionáře nabízejí klientům aktivní trávení času, osobní rozvoj a kontakt s okolním světem. Pečujícím rodinám umožňují chodit do zaměstnání, plnit další povinnosti a oddychnout si během často náročné péče o svého blízkého.

* Sociálně terapeutické dílny se zaměřují na sociálně pracovní rehabilitaci. Klientům umožňují získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáhají posílit jejich sebedůvěru, vědomí odpovědnosti a podle možností se připravit na otevřený trh práce.

* Domovy pro osoby se zdravotním postižením nabízíme pro lidi s těžším stupněm zdravotního postižení. Klienti žijí v malých komunitách, aby bylo možné vytvořit domácí prostředí. Zajišťujeme komplexní péči: výchovnou, pečovatelskou, zdravotnickou, rehabilitační a terapeutickou. Snažíme se o co největší otevřenost vůči vnějšímu prostředí.

* Osobní asistence je služba poskytovaná člověku s handicapem v jeho přirozeném prostředí. Snažíme se tak klientovi pomoci k větší samostatnosti, uvědomění si vlastní hodnoty a zapojení se do života společnosti.

* Chráněné bydlení pomáhá posílit samostatnost člověka s handicapem a dosáhnout soběstačnosti. Někteří klienti po určité době v chráněném bydlení odcházejí do reálného života.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

:)

Amal Magomedov
500 Kč

Beautiful Souls,
Keep doing good for others specifically who is indeed required the help. I love your work and do appreciate for it. The way you strive to help those, Similarly God is helping you. So spread this awareness to as many as people you can and let whole world become compassionate for not only humans but also animals and Nature.

Nirav Sailor
500 Kč