Transparency International Česká republika, o.p.s.


Protikorupční aktivity

Monitoring voleb 2017/2018: Všechno je to kampaň!

Kampaň. Všechno je to kampaň! Inzerce, billboardy, mítinky, ale i facebookové posty se zvířátky. Na to vše vynakládají strany a kandidáti před volbami miliony korun s jediným cílem - získat co nejvyšší volební zisk. Získat vaše hlasy. Jak ale takové kampaně probíhají, kdo je připravuje a kolik stojí? To vše budeme díky vám sledovat - a to jak v parlamentních, tak i prezidentských volbách!

vybíráme od 15.6.2017
9 700 Kč
vybráno 6 % z 150 000 Kč

přispělo

15 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Stovky milionů za vaše hlasy

Náklady na předvolební kampaně politických stran a jednotlivých poslaneckých a prezidentských kandidátů se v ČR vcelku pohybují v řádech stamilionů korun. Takové částky již jistě stojí za pozornost a na jejich utrácení se vztahují přísná pravidla. Nejen výše výdajů, ale především původ těchto peněz jsou zásadními ukazateli fungování politických stran, jejich vazeb a případných závazků sponzorům do budoucna. 

S nezávislými, důvěryhodnými informacemi v ruce se pak jako voliči můžete lépe rozhodovat, komu dáte svůj hlas. Kde se je ale dozvíte? V Transparency International chceme navázat na své letité zkušenosti s monitorováním předvolebních kampaní a pustit se do práce i letos, abychom tyto informace získali a zveřejnili.
 
Tentokrát to ale bude opravdu těžké sousto, po volbách do Poslanecké sněmovny PČR nás nyní čekají volby prezidentské. Metody politických marketérů se navíc přiostřily a kampaně okupují stále větší část online světa, sociálních sítí a médií. Oslovili jsme proto odborníky na politický marketing a experty na sociální sítě ze Socialbakers, abychom s vynalézavostí politických promotérů udrželi krok. Monitoring mediálního pokrytí inzercí zajišťuje společnost Nielsen Admosphere. Díky Dataweps můžeme vykázat i „viditelnost“ kandidátů v online mediálním prostoru. Všechny organizace pracují bezplatně, bez finanční podpory institucí či jakýchkoliv právnických osob. 

Co už jsme udělali?

V rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 jsme hodnotili transparentnost třinácti politických subjektů s největším volebním potenciálem na základě dobrovolného dotazníku a veřejně dostupných informací.

Transparentnost jsme ověřovali v několika oblastech dobré praxe, které považujeme z hlediska dostupnosti informací pro voliče za klíčové a které jsou nad rámcem zákonných povinností (vycházíme i z naší vlastní zkušenosti z předešlých monitorovacích aktivit). Ptali jsme se na:

 • data o samotném financování kampaní, na straně příjmů i výdajů;
 • strukturu rozpočtu na kampaň podle typu marketingového výdaje;
 • relevantní informace o spolupráci s třetími osobami, s reklamními/PR agenturami a také na týmy lidí, které na kampani pro politickou stranu/hnutí pracují, ať již dobrovolně anebo v rámci placených služeb;
 • možnost znát identitu dárců peněz na kampaň, což pro voliče představuje důležitý aspekt při volbě.
Každému kritériu, na základě kterého strany hodnotíme, bez ohledu na to, zda vyplněné dotazníky zaslaly zpět, je přidělena známka jako ve škole. Finální známka vznikla zprůměrováním dílčích známek. Podrobné hodnocení je dostupné na webu TI www.transparentnivolby.cz/snemovna2017/.

Co uděláme nyní?

Budeme monitorovat a hodnotit transparentnost a otevřenost prezidentských kampaní a jednotlivých kandidátů na funkci prezidenta Česká republiky.

 • Zpracujeme přehledné hodnocení transparentnosti financování předvolebních kampaní všech relevantních prezidentských kandidátů. Výsledné známkování zveřejníme ještě před volbami na stránkách www.transparentnivolby.cz.
 • Budeme hlídat férovost kampaní průběžně a finální výsledky dostanete v dostatečném předstihu ještě před volbami. 
 • Budeme rozplétat složitou strukturu sponzorských vazeb a odhalovat identitu mnohdy záhadných dárců a podporovatelů.
 • Budeme monitorovat klasická i on-line média a ověřovat, zda objemy placeného reklamního prostoru odpovídají stranami uvedeným nákladům - a to včetně sociálních sítí! 
 • Budeme sledovat transparentní účty a monitorovat anomálie v příjmech a výdajích. Na případné prohřešky upozorníme Vás i případné “hříšníky” s tím, aby chybu včas sami napravili. 
Co budeme hodnotit?
 • Původ peněz - Budeme zjišťovat, zda se jako voliči můžete dozvědět, od koho strany dostávají peníze na kampaň a na co je vydávají. 
 • Rozpočty - Jak vypadají rozpočty kandidátů na kampaň a zda jsou veřejně dostupné. 
 • Kdo kampaně řídí - Kdo pro strany kampaně organizuje a jaký je podíl třetích stran na koordinaci kampaní.
 • Obcházení pravidel - Zda nepoužívají triky, aby zakryly skutečné výdaje na kampaně (dlouhé splatnosti faktur, neregistrované třetí strany apod.). 

Proč se na Vás obracíme?

Dívat se kandidátům a stranám pod prsty, získat veškerá data, vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je velice nákladné. Přestože by se mělo jednat o základní demokratický servis, je velmi těžké najít na to prostředky - věřte nám, opravdu jsme se snažili! A tak nám nezbývá, než vás požádat o pomoc.

Kdo jsme?

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.
 
Problematice financování politických kampaní se věnujeme již od samých začátků fungování organizace. Aktivně jsme prosazovali legislativní změny včetně vzniku nezávislého dohledového úřadu (dnes ÚDHPSH). Od roku 2012 provádíme rozsáhlé monitoringy předvolebních kampaní. 
 
Bedlivě jsme sledovali už první přímou volbu prezidenta, volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, do Evropského parlamentu, Senátu a volby komunální v roce 2014 i ty krajské a senátní v roce 2016. Zatím nejrobustnější byl monitoring parlamentních voleb 2017.
www.transparentnivolby.cz

Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010.

Děkujeme Vám!

Podporou tohoto projektu jste právě pomohli volbám zachovat jejich účel a smysl. Děkujeme!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

bedlivě je sledujte!

Martin Šudoma
1 000 Kč