Transparency International Česká republika, o.p.s.


Protikorupční aktivity

Monitoring voleb 2017/2018: Všechno je to kampaň!

Kampaň. Všechno je to kampaň! Inzerce, billboardy, mítinky, ale i facebookové posty se zvířátky. Na to vše vynakládají strany a kandidáti před volbami miliony korun s jediným cílem - získat co nejvyšší volební zisk. Získat vaše hlasy. Jak ale takové kampaně probíhají, kdo je připravuje a kolik stojí? To vše budeme díky vám sledovat - a to jak v parlamentních, tak i prezidentských volbách!

vybíráme od 15.6.2017
8 900 Kč
vybráno 6 % z 150 000 Kč

zbývá

56 dní

přispělo

13 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Stovky milionů za vaše hlasy

Náklady na předvolební kampaně politických stran a jednotlivých kandidátů se v ČR vcelku pohybují v řádech stamilionů korun. Takové částky již jistě stojí za pozornost a na jejich utrácení se vztahují přísná pravidla. Nejen výše výdajů, ale především původ těchto peněz jsou zásadními ukazateli fungování politických stran, jejich vazeb a případných závazků sponzorům do budoucna. S nezávislými, důvěryhodnými informacemi v ruce se pak jako voliči můžete lépe rozhodovat, komu dáte svůj hlas. Kde se je ale dozvíte? V Transparency International chceme navázat na své letité zkušenosti s monitorováním předvolebních kampaní a pustit se do práce i letos, abychom tyto informace získali a zveřejnili.
 
Tentokrát to ale bude opravdu těžké sousto, jelikož nás čekají hned dva zásadní volební souboje. Metody politických marketérů se navíc přiostřily a kampaně okupují stále větší část online světa, sociálních sítí a médií. Oslovili jsme proto odborníky na politický marketing a experty na sociální sítě ze Socialbakers, abychom s vynalézavostí politických promotérů udrželi krok. 

Co uděláme?

  • Zpracujeme přehledné hodnocení transparentnosti financování předvolebních kampaní všech relevantních politických stran a kandidátů. Výsledné známkování stran zveřejníme ještě před volbami na stránkách www.transparentnivolby.cz.
  • Budeme hlídat férovost kampaní průběžně a finální výsledky dostanete v dostatečném předstihu ještě před volbami. 
  • Budeme rozplétat složitou strukturu sponzorských vazeb a odhalovat identitu mnohdy záhadných dárců a podporovatelů.
  • Budeme monitorovat klasická i on-line média a ověřovat, zda objemy placeného reklamního prostoru odpovídají stranami uvedeným nákladům - a to včetně sociálních sítí! 
  • Budeme sledovat stranické transparentní účty a monitorovat anomálie v příjmech a výdajích. Na případné prohřešky upozorníme Vás i případné “hříšníky” s tím, aby chybu včas sami napravili. 
  • Připravíme pro vás Průvodce informovaného voliče - v něm se dočtete zejména o financování a způsobu vedení kampaní. Kdo stojí za kterou negativní reklamou. Komu vlastně patří největší česká média a co z toho vyčíst. Anebo také to, jak jsou vůbec politické strany v ČR financovány a jak to ovlivňuje jejich chování. 

Co budeme hodnotit?

  • Původ peněz - Budeme zjišťovat, zda se jako voliči můžete dozvědět, od koho strany dostávají peníze na kampaň a na co je vydávají. 
  • Rozpočty - Jak vypadají rozpočty stran a kandidátů na kampaň a zda jsou veřejně dostupné. 
  • Kdo kampaně řídí - Kdo pro strany kampaně organizuje a jaký je podíl třetích stran na koordinaci kampaní.
  • Obcházení pravidel - Zda nepoužívají triky, aby zakryly skutečné výdaje na kampaně (dlouhé splatnosti faktur, neregistrované třetí strany apod.). 

Proč se na Vás obracíme?

Dívat se stranám pod prsty, získat veškerá data, vytřídit je, vyhodnotit, ověřit a zpracovat do přehledné a srozumitelné podoby, je velice nákladné. Přestože by se mělo jednat o základní demokratický servis, je velmi těžké najít na to prostředky - věřte nám, opravdu jsme se snažili! A tak nám nezbývá, než vás požádat o pomoc.

Kdo jsme?

Mapuje stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojuje občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Problematice financování politických stran se věnujeme již od samých začátků fungování organizace. Aktivně jsme prosazovali legislativní změny včetně vzniku nezávislého dohledového úřadu. Od roku 2012 provádíme rozsáhlé monitoringy předvolebních kampaní. Bedlivě jsme sledovali už první přímou volbu prezidenta, volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, do Evropského parlamentu, volby komunální v roce 2014 i ty loňské krajské a senátní. Momentálně se připravujeme na náročný supervolební půl rok (sněmovní a prezidentské volby).

www.transparency.cz
www.transparentnivolby.cz

Transparentní dárcovský účet TI: 2100385154/2010.

Děkujeme Vám!

Podporou tohoto projektu jste právě pomohli volbám zachovat jejich účel a smysl. Děkujeme!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Komentáře dárců

bedlivě je sledujte!
Martin Šudoma
1 000 Kč
bedlivě je sledujte!
Martin Šudoma
1 000 Kč