CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

ROZVÍJEJTE S NÁMI ŠKOLU PRO DEMOKRACII

Podpořte dílčí činnosti z komplexního programu Školy pro demokracii. Vytvořit koncepci pro školu, která chce začít rozvíjet demokratické myšlení, stojí 11.000 Kč. Prožitkový kurs pro děti, kde se učí poznávat své silné a slabé stránky a rozvíjet své dovednosti vyjde na 45.000 Kč.

vybíráme od 1.3.2017

ROZVÍJEJTE SPOLU S DĚTMI DEMOKRATICKOU SPOLEČNOST

Děkujeme za Vaši finanční podporu Školy pro demokracii. Dáváte tím najevo, že stejně jako my stojíte za vizí zralé občanské společnosti.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jsme organizace, která vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí. Zakládáme žákovské parlamenty, vzděláváme učitele, kteří je koordinují, a rozvíjíme u dětí občanské dovednosti. Zveřejňujeme jejich příběhy a přispíváme tak k veřejné debatě o stavu demokracie v ČR. Proč? Vnímáme nezralost občanské společnosti. Proto podporujeme děti a učitele při formování odvážných a současně odpovědných postojů.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu