Informace o zpracování osobních údajů organizací Arnika – Centrum pro podporu občanů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak to funguje
Naše organizace využívá Darujme.cz k získávání příspěvků na obecnou činnost nebo konkrétní projekty naší organizace.  Při zadávání příspěvku přes tento portál zadáte výši daru a vyplníte základní údaje o sobě. Kliknutím na darovací tlačítko (většinou označené jako „Darovat“, ale mohou mít i jiná označení jako „Přispět, Podpořit“ apod.) dáte příslib poskytnutí daru naší neziskové organizaci.

Jakmile váš dar obdržíme na náš bankovní účet, dojde k uzavření darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací. 

Správce osobních údajů
Provozovatelem a správcem osobních údajů je Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČ: 70947261, sídlem: Dělnická 541/13, Praha 7, 170 00, Česká republika.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme
Naše organizace má k dispozici údaje, které při darovacím procesu zadáte, a to jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud je vyplněno), adresa bydliště (pokud je vyplněna), výše a frekvence daru, způsob platby daru, které zpracováváme za následujícími účely:
- zaslání poděkování za dar;
- zaslání informací o tom, jak jsme vámi darované prostředky využili;
- vystavení potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet.

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací. 

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních a dalších údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru. 

Kde osobní údaje uchováváme
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů
Informace o každém daru archivujeme po dobu 10 kalendářních let od jeho poskytnutí pro případ reklamace nebo sporu, poté je anonymizujeme, ledaže právní předpisy vyžadují delší archivační dobu. 

Jaká máte práva
Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji. Naše organizace je odpovědná za vyřizování požadavků, které se týkají osobních údajů zpracovávaných při příjmu daru, jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud se váš požadavek týká zpracování osobních údajů ze strany Darujme.cz, kontaktujte přímo provozující organizaci na podpora@darujme.cz.

- Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme. 
- Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu. 
- Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat. 
- Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
- Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však být vyvážené s ohledem na jiné faktory a naše zákonné povinnosti 
- Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.  

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili. 

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. 

Jak uplatnit svá práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese Arnika – Centrum pro podporu občanů: arnika@arnika.org, darce@arnika.org.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.