Diecézní charita ostravsko-opavská


Děti, mládež, rodina Rozvojová spolupráce

Dětský domov sv. Mikuláše

Domov - Městečko Milosrdenství sv. Mikuláše na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního). Projekt Domov je zaměřen na podporu sirotků, dětí z rozpadlých a potřebných rodin žijících v tzv. Městečcích milosrdenství na Ukrajině. Nejedná se o pomoc jednomu konkrétnímu dítěti, ale podporu všem dětem, které v Městečku žijí.

Dětský domov sv. Mikuláše

Chci podpořit provoz Dětského domova sv. Mikuláše
118 724 Kč

přispělo

31 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dětský domov sv. Mikuláše je určen pro ukrajinské děti z neúplných a sociálně potřebných rodin ve městě Ivano-Frankivsk. Jedná se především o sirotky a děti z rozpadlých rodin žijících v jeho okrajové části města – Krychivci.

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce pomáhá provozovat dětský domov a vést děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní potřeby a zprostředkovat dětem odpovídající vzdělání. Snaží se o vybudování opravdového domova pro děti, které o něj přišly.

Dětský domov sv. Mikuláše založily 13. listopadu 2004 sestry Služebnice Boha a Panny Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova. Tato Kongregace byla založena knězem Karlosem Migelem Buelou 25. března roku 1984 v Argentině. V současnosti má přes 1300 členů a působí v 5 kontinentech světa. V souladu s vizí kongregace slouží sestry v Dětském domově a svými skutky milosrdenství, pečují o děti. 
 
Základem fungování samotného domova je pevný vnitřní soucit k cizímu neštěstí, který nutí a povzbuzuje člověka přijít druhému na pomoc.Dětský domov sv. Mikuláše, někdy zvaný i Městečko milosrdenství, na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního).
 
V současné době žijí v tomto Městečku Milosrdenství sirotci, děti a mládež z neúplných rodin (všechny zde bydlí se souhlasem rodičů), starší ženy. V roce 2012 dostaly sestry druhý dům v blízké vesnici Horocholyna, kde žijí také matky v tísni se svými dětmi.
 
Do Městečka Milosrdenství jezdí na týden až několik měsíců i dobrovolníci z celé České republiky a pomáhají sestrám v péči o děti.
 
Vašimfinančnímpříspěvkempodpoříte všechny děti, které v Městečku žijí. (Nejedná se o pomoc konkrétnímu dítěti)


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Myslíme na vás a modlíme se za vás.

Jaroslav Svora
500 Kč

Vážíme si Vaší pomoci pro dětský domov sv. Mikuláše. Pokud chystáte pro děti vánoční dárky, rádi se připojíme. Fandíme Vám.

Martina Kosová, PhDr.
1 000 Kč

Pomáháme tak jeden druhému.

Pavel Braniš
2 000 Kč

Chtěla bych věnovat peníze dětem na vzdělání.

Marie Burdová
1 000 Kč