Diecézní charita ostravsko-opavská


Děti, mládež, rodina Rozvojová spolupráce

Dětský domov sv. Mikuláše

Domov - Městečko Milosrdenství sv. Mikuláše na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního). Projekt Domov je zaměřen na podporu sirotků, dětí z rozpadlých a potřebných rodin žijících v tzv. Městečcích milosrdenství na Ukrajině. Nejedná se o pomoc jednomu konkrétnímu dítěti, ale podporu všem dětem, které v Městečku žijí.

Dětský domov sv. Mikuláše

Chci podpořit provoz Dětského domova sv. Mikuláše
215 774 Kč

přispělo

36 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dětský domov sv. Mikuláše je určen pro ukrajinské děti z neúplných a sociálně potřebných rodin ve městě Ivano-Frankivsk. Jedná se především o sirotky a děti z rozpadlých rodin žijících v jeho okrajové části města – Krychivci.

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce pomáhá provozovat dětský domov a vést děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní potřeby a zprostředkovat dětem odpovídající vzdělání. Snaží se o vybudování opravdového domova pro děti, které o něj přišly.

Dětský domov sv. Mikuláše založily 13. listopadu 2004 sestry Služebnice Boha a Panny Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova. Tato Kongregace byla založena knězem Karlosem Migelem Buelou 25. března roku 1984 v Argentině. V současnosti má přes 1300 členů a působí v 5 kontinentech světa. V souladu s vizí kongregace slouží sestry v Dětském domově a svými skutky milosrdenství, pečují o děti. 
 
Základem fungování samotného domova je pevný vnitřní soucit k cizímu neštěstí, který nutí a povzbuzuje člověka přijít druhému na pomoc.Dětský domov sv. Mikuláše, někdy zvaný i Městečko milosrdenství, na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního).
 
V současné době žijí v tomto Městečku Milosrdenství sirotci, děti a mládež z neúplných rodin (všechny zde bydlí se souhlasem rodičů), starší ženy. V roce 2012 dostaly sestry druhý dům v blízké vesnici Horocholyna, kde žijí také matky v tísni se svými dětmi.
 
Do Městečka Milosrdenství jezdí na týden až několik měsíců i dobrovolníci z celé České republiky a pomáhají sestrám v péči o děti.
 
Vašimfinančnímpříspěvkempodpoříte všechny děti, které v Městečku žijí. (Nejedná se o pomoc konkrétnímu dítěti)


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

hodně sil!!

Marie
3 000 Kč

Stastny Novy rok 2022 :-) hodne zdravicka a radosti

Marie Němečková
1 000 Kč

Myslíme na vás a modlíme se za vás.

Jaroslav Svora
500 Kč

Moc děkujeme :-)

Diecézní charita ostravsko-opavská

Vážíme si Vaší pomoci pro dětský domov sv. Mikuláše. Pokud chystáte pro děti vánoční dárky, rádi se připojíme. Fandíme Vám.

Martina Kosová, PhDr.
1 000 Kč

Pomáháme tak jeden druhému.

Pavel Braniš
2 000 Kč

Chtěla bych věnovat peníze dětem na vzdělání.

Marie Burdová
1 000 Kč