NADĚJE


Lidé s postižením Senioři

Program pro seniory a seniory s Alzheimerovou chorobou v Brně

Svými příspěvky podpoříte neziskovou organizaci NADĚJE, pobočku Brno, provozující domovy pro seniory a osoby s Alzheimerovou chorobou, denní stacionář a terénní pečovatelskou službu. Našim cílem je vytvoření prostředí, které umožní seniorům prožít smysluplné i aktivní stáří, bez pocitů zbytečnosti či osamělosti, a umožní jim trávit čas mezi svými vrstevníky.

199 000 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
NADĚJE Brno poskytuje seniorům a zdravotně postiženým vlídné přijetí a podanou ruku. Láskou, péčí a individuální podporou se snažíme o vytvoření prostředí, které umožní seniorům prožít smysluplné i aktivní stáří, bez pocitů zbytečnosti či osamělosti, a umožní jim trávit čas mezi svými vrstevníky.

Naše poslání vychází z poselství křesťanských principů šířit dobro, spravedlnost a NADĚJI.

Více informací o naší organizaci najdete zde www.nadeje.cz/brno, https://www.facebook.com/brnonadeje

Děkujeme, že společně dáváme NADĚJI. 
 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu