Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z.s.


Humanitární pomoc Senioři

Haifa Home

Domov pro přeživší šoa v Haifě, který ICEJ financuje, je jedinečné zařízení, jaké nemá v Izraeli obdoby. V současné době v něm žije na 70 obyvatel, kteří v závěru svého života potřebují stálou péči. Jejich potřeby jsou nejen fyzické. Ještě důležitější než praktická péče je společenství s ostatními, které jim dává pocit bezpečí a útěchy z toho, že nejsou sami. Domov stále potřebuje vaši podporu, jednak na financování běžného provozu, ale také na nutné úpravy. Jak čas běží, mnozí se potýkají s novými fyzickými omezeními. Když se sem nastěhovali, byli zdraví, nezávislí a mobilní, ale nyní už někteří potřebují pečovatele, nebo už sami nevyjdou do schodů. V nejbližších týdnech budou díky práci řemeslníků z Německa k dispozici nově upravené byty v přízemí, kam se budou moci tito potřební přestěhovat. Každodenní teplé jídlo také není samozřejmost. Každý, kdo zažil holocaust, ví, co je to hlad. Dodnes mnozí z nich žijí ve strachu, že nebudou mít co jíst. Proto je tak důležité, že jim každý den v domově vaříme. Neméně cenné je, že se při obědě a večeři všichni společně sejdou v jídelně. Cítí se jako jedna velká rodina.

72 600 Kč

přispělo

15 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Domov pro přeživší šoa v Haifě, který ICEJ financuje, je jedinečné zařízení, jaké nemá v Izraeli obdoby. V současné době v něm žije na 70 obyvatel, kteří v závěru svého života potřebují stálou péči. Jejich potřeby jsou nejen fyzické. Ještě důležitější než praktická péče je společenství s ostatními, které jim dává pocit bezpečí a útěchy z toho, že nejsou sami.

Konkrétním příkladem naší aktivity je domov pro přeživší v Haifě. Od loňského roku pracuje Yudit Setz z týmu ICEJ přímo v Haifě, což se v této době ukazuje jako velice výhodné. Sedmdesát obyvatel domova nemůže v současné situaci společně jíst v jídelně, nýbrž musí zůstávat ve svých bytech. Nikdo je nesmí navštívit, pokud není potvrzeno, že není nakažen. Náš tým jim nyní doručuje jídlo třikrát denně ke dveřím jejich bytů a při té příležitosti také zjišťuje, jak se jim daří. 
 
„Jsme s obyvateli domova v kontaktu nejvíc ze všech. A právě lidský kontakt je v tomto čase tak důležitý. Staří lidé potřebují jídlo, aby nezemřeli, ale skutečný život jim přináší lidský kontakt. Nejhorší na této krizi je pocit, že zůstali sami,“ říká Yudit.

 Je nám jasné, že epidemie koronaviru přináší problémy všem zemím na světě. Současně je ale také příležitostí, jak můžeme ukázat svou lásku a zájem o Izrael tím, že pomůžeme těm, kteří jsou v nouzi.
 Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Založení projektu

S láskou k Izraeli.....

Jitka Vránová
2 000 Kč