Institut digitálního vzdělávání a transformace, z.s.


Vzdělávání a výzkum Sociálně znevýhodněné skupiny

PODPOŘTE S NÁMI SKRYTÉ TALENTY

Přispějte na překonání finančních bariér k novým pracovním příležitostem, pro ty, kdo čelí sociálním, ekonomickým, či profesním výzvám. Naším posláním je poskytovat bezplatné rekvalifikační programy v oblasti IT, které jsou urečené pro samoživitele/ky, osobám se zdravotním postižením a dalším znevýhodněným skupinám.

vybíráme od 24.3.2024

Staňte se součástí našeho úsilí a přispějte na IT vzdělávání jedinců z ekonomicky či sociálně znevýhodněného prostředí.

Poskytujeme podporu těm, kdo chtějí získat novou šanci v oblasti IT, aby mohli zlepšit své životní podmínky prostřednictvím nové pracovní příležitosti. Naše pomoc spočívá v poskytnutí bezplatných rekvalifikačních programů těm kdo to potřebují. Mnozí z nich však nemají finanční prostředky na pokrytí školného, a to ani v případě zvýhodněných cen nebo možnosti rozložení platby.
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nadační fond - Institut digitálního vzdělávání a transformace, z.s. (IDVT), přináší novou éru v přístupu a demokratizaci příležitostí na trhu práce.
Vzdělávání skrze získávání IT dovedností, které urychluje přechod jednotlivců na nové pracovní příležitosti, především těch, kteří se nachází v obtížných životních situacích nebo čelí ekonomickým či sociálním výzvám.

Zvláštní pozornost je věnována podpoře, samoživitelům, starších generací, lidem se zdravotním omezením a dalším, kteří čelí ekonomickým profesním výzám nebo jim hrozí sociální vyloučení. IDVT pro ně připravuje speciálně navržené vzdělávací rekvalifikační programy, včetně seminářů, workshopů a kurzů, které by si bez podpory nadačního fondu nemohly dovolit ani námi poskytované zvýhodněné ceny. Navíc tyto programy jim zajistí časovou flexibilitu a dostupnost, že vzdělání je přístupné všem, bez ohledu na jejich současný stav nebo předchozí zkušenosti.

Cílem IDVT není jen reagovat na výzvy současného a budoucího pracovního trhu, ale také snižovat diskriminaci a podpořit inkluzivní přístup k vzdělávání. Tento přístup otevírá dveře k novým pracovním příležitostem a nabízí naději každému ve společnosti. Rozšiřováním příležitostí pomocí zaměření na IT dovednosti IDVT demokratizuje přístup ke vzdělávání a urychluje přechod na nové pracovní příležitosti, otevírajíc tak cestu k lepší budoucnosti pro všechny. 

Čím více prostředků získáme, tím více těchto skrytých talentů můžeme podpořit v jejich nové kariéře a spokojenějšímu životu.  

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu