Nadační fond NEJSTE SAMI


Hospicová a paliativní péče Senioři

Podpořte seniory s Alzheimerovou chorobou

Potřebujeme Vaši pomoc. Podpořit v tom, co děláme pro druhé. Jako Nadační fond Nejste sami podporujeme Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. v Chrudimi, které již přes 10 let pomáhá 120 klientům převážně s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Přispějte svoji kapkou a dohromady budeme mít moře. Děkujeme!

vybíráme od 2.5.2023

Pojďte se k nám připojit, ať v tom nejsme sami. Kapka ke kapce a máme moře!

Na 60 lůžkách ze 120 chybí asi 40 % financí. Tento nedostatek financí doplácí z části rodiny klientů a zbytek se snažíme získat i s jiných zdrojů. Pojďte s nám tyto náklady pokrýt, aby Lůžkové centrum i nadále mohlo poskytovat kvalifikovanou péče, kterou klienti potřebují. Člověk nikdy neví, zda jednou nebude potřebovat něčí pomoc.
1 Kč

přispěl

1 člověk
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Nadační fond Nejste sami byl založen v srpnu 2022. Posláním fondu je zajistit finanční podporu neziskové společnosti Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim, která již od roku 2012 poskytuje své služby převážně seniorům s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Tito klienti postupem času následkem nemoci přicházejí o soběstačnost, ztrácejí postupně všechny své dovednosti a vzpomínky až nakonec zůstanou ve světě, který nepoznávají a nevědí co mají dělat.

Proto tu jsou pobytová zařízení jako je Lůžkové centrum, kde je těmto klientům poskytována odborná péče. Máte-li chuť pomáhat, připojte se k nám.

Rádi bychom Vám vysvětlili, jak to vlastně v pobytových zařízeních s financováním funguje. Financování pobytových sociálních služeb je vícezdrojové – část úhrady je za bydlení a stravu od klienta, dále následuje příspěvek na péči od státu, platby od zdravotní pojišťovny. Bohužel součet těchto úhrad pokryje pouze necelých 60 % průměrných nákladů na péči o tyto seniory. To znamená, že zbytek finančních prostředků na provoz zařízení poskytující odborné pobytové sociální služby musí zaplatit rodiny klientů a finance, které se podaří zajistit prostřednictvím našeho Nadačního fondu.

www.nejste-sami.cz
www.domovsenioruchrudim.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu