Centrum J. J. Pestalozziho

http://pestalozzi.cz/ e-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz


Centrum J. J. Pestalozziho je od roku 1993 spolehlivou a stabilní neziskovou organizací, která poskytuje 10 registrovaných sociálních služeb a dvě služby na ně navazující. Nabízí sociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým nebo znevýhodněným lidem. Posláním organizace je zvyšovat kvalitu života rodin, dětí a dospělých, kteří potřebují pomoc a podporu. Cílem organizace je kvalitně poskytovat sociální služby, být finančně nezávislí a stabilní. Hodnoty organizace jsou odbornost, spolehlivost, komplexnost, hospodárnost, preciznost a pokora

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz