Centrum J. J. Pestalozziho

http://pestalozzi.cz/ e-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz


Centrum J.J.Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz