Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z. s.

http://asociace-tdp.cz/ e-mail: info@asociace-tdp.cz


Cílem Asociace je podpora zdravého životního stylu a výživy, propagace a zpřístupňování informací o detoxikaci lidského těla a ducha. Pořádání kurzů a vzdělávání pro členy, přátelé, ale také i pro veřejnost a umožnit jim přístup k informacím. Za tímto účelem bude asociace usilovat o zlepšení zdravotní politiky a přístupu k nemocným, dále o koordinaci, vzájemné propojování a informovanost.

Aktuální projekty

Ukončené projekty