Fórum ochrany přírody, z. s.

http://www.forumochranyprirody.cz/ e-mail: info@forumochranyprirody.cz


Fórum ochrany přírody představuje svobodný myšlenkový prostor založený na aktivním přístupu, vzájemné toleranci a schopnosti účastníků shodnout se na konsensuálních výstupech. Fórum poskytuje prostor k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v různých aktivitách ochrany přírody. Zajišťuje svobodné vyjadřování názorů svých členů bez politických či institucionálních vlivů. Fungování je založeno na permanentní názorové platformě v rámci provozu těchto internetových stránek a na pravidelném setkávání. Součástí aktivit Fóra je spolupráce s institucemi veřejné správy, odbornými subjekty a již existujícími komunikačními platformami, z jejichž strany je o to zájem.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz